bannerPos

Komplicerede regler for unge i landbruget

Her er det børn på en udstillet plæneklipper, men skal græsplænen slås skal børnene faktisk være over 18 år medmindre de skal klare opgaven med en håndskubber. Arkivfoto
16-07-2020 08:22

Generelt må børn under 18 år ikke beskæftige sig farlige maskiner. Patriotisk Selskab beskriver nogle af de mange regler for børn og unge i landbruget.

LOVGIVNING En person under 18 år må som udgangspunkt ikke være passager i en traktor, så snart traktoren befinder sig på offentlig vej? Er man under 18, må man heller ikke køre ATV eller slå græs, medmindre det er med en håndskubber.

Det er blot nogle få af de mange regler, der gælder for børn og unge i landbruget. Reglerne gælder både for gårdejerens egne børn og for børn, der er ansat i for eksempel et fritidsjob eller er på besøg. Det meddeler Patriotisk Selskab i deres nyhedsbrev.

Særligt om traktorkørsel

For landbrugselever er der selvfølgelig en del undtagelser – men dog stadig mange regler, der skal overholdes.

Generelt må unge under 18 slet ikke beskæftige sig med farlige maskiner, farlige tekniske hjælpemidler og farlige stoffer og materialer. En farlig maskine kan for eksempel være en halmpresser, og farlige stoffer er for eksempel dem, hvor der står på beholderen, at de er giftige eller ætsende.

Ifølge Patriotisk Selskab, er traktorkørsel kun tilladt, hvis det unge menneske har traktorkørekort. Dog gælder en undtagelse, hvis barnet er 15 år eller derover, medlem af arbejdsgiverens familie og hører til husstanden, hvor der i øvrigt ikke er andre ansatte. I så fald må man gerne køre traktor, så længe det ikke sker på et sted med offentlig færdsel. Det er for eksempel okay på marken.

Bøder

Reglerne er til for at forebygge ulykker, og opdager Arbejdstilsynet, at reglerne overtrædes, får du en bøde. Desværre er det ofte først, når der sker en ulykke, at Arbejdstilsynet finder ud af, at reglerne er blevet overtrådt.

Det er en skærpende omstændighed – og giver dermed en højere bøde – hvis barnet er 13-14 år (eller herunder) eller er undervisningspligtigt. Man er undervisningspligtig til og med den 31. juli det år, man afslutter 9. klasse, også selvom undervisningen slutter i juni måned. Så vær ekstra opmærksom her i juli.

Der findes dog arbejde, som unge gerne må udføre. Afhængig af alder kan det for eksempel være fodring og pasning af mindre husdyr og heste, lugning, bær- og frugtplukning, plantning, grøntsagsopsamling, desinfektion af koyvere og lettere malerarbejde. Arbejdet skal dog som udgangspunkt ske med opsyn og hjælp fra en person over 18 år.

cab

Skadevoldere kan lure i frøgræs

- Nogle skadevoldere kan være aktive længe i efteråret. Og nogle kan fortsætte deres aktivitet helt frem i foråret. Det kan for eksempel være aksløberens larve eller larver af græsmøl, påpeger Kenneth Svensson fra VKST.

Efterlyser idéer til ny teknologi

Miljøstyrelsen efterlyser ideer til projekter i Partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi for perioden 2021-22. Man kan deltage i online-møder og høre om muligheder for at søge medfinansiering.

Flere byrder i branchen

- Jeg er på stående fod langt mere bekymret for corona, end jeg er for afrikansk svinepest i Tyskland, lød det fra sektordirektøren for Seges Svineproduktion på et møde i denne uge.

Der er dømt prisfald på el købt på spotmarkedet

Der er flere forhold, der taler for, at elprisen vil falde, vurderer handelsrådgivningsfirmaet AgroMarkets i en analyse.

DanBred udvider i Danmark

DanBred udbygger sit netværk af opformeringsbesætninger med høj sundhedsstatus til eksport.

Regeringen holder fast i massivt efterafgrødekrav

Igen til næste år skal landmænd reducere kvælstofudledningen med 3.500 tons, hvilket svarer til over 370.000 hektar målrettede efterafgrøder. Det møder kritik fra BL-direktør.
Side 1 af 1930 (38587 artikler)Prev1234567192819291930Next