bannerPos

L&F-direktør: Klimaudfordringerne giver store muligheder for dansk fødevareproduktion

- Vi er enige i, at vi skal blive endnu bedre til at producere bæredygtigt kød, men vi skal også hele tiden minde forbrugerne om, at man allerede kan bidrage til en klimaeffektiv produktion ved at se efter det danske flag i supermarkedet, pointerer Anne Arhnung, adm. direktør i L&F.

AF: JACOB LUND-LARSEN

CHEFREDAKTØR
10-08-2019 10:12
Med visionen om et klimaneutralt fødevareerhverv senest i 2050 skaber vi både endnu mere bæredygtige fødevarer i Danmark, ligesom vi kan levere knowhow og teknologi til andre lande, vurderer Landbrug & Fødevarers topchef Anne Arhnung.

Der skal ske betydelige forandringer i den måde, hvorpå verden producerer fødevarer og i øvrigt udnytter planetens arealer. Det mener FN, som i en specialrapport offentliggjort i denne uge via sine klimaeksperter i det såkaldte IPCC-panel slår alarm.

Panelet har set på menneskets udnyttelse af jordens landareal til fødevareproduktion. Og man det understreges i rapporten, at produktionen har medført øgede globale udledninger af drivhusgasser, tab af naturlige økosystemer og faldende biodiversitet.

Ifølge panelet er 22 procent af den samlede mængde af drivhusgasser, der blev udledt til atmosfæren mellem 2007 og 2016, fra jordbrug.

Panelet anerkender også i rapporten, at store arealudvidelser inden for landbrug og skovbrug samt øget produktivitet har understøttet fødevaresikkerheden for en stadig stigende befolkning på Jorden.

Hvad kan vi gøre

På den baggrund har avisen bedt adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Anne Arhnung, om at vurderer perspektiverne i rapporten set med danske landbrugsbriller.

Hvad kan danske landmænd bruge FN’s rapport til i forhold til evt. selv at etablere en (mere) bæredygtig produktion?

- De danske landmænd skal fortsætte med at udvikle og bruge de klimatiltag, som de allerede er gang med. F.eks. at komme fedt i foderet til køer, så man reducere deres udledning af metan. At udnytte den nye teknologi til at lave præcisionslandbrug. Eller lave hyppig gylleudslusning fra stalden, så man reducere sin udledning af lattergas. Og hele tiden optimere og udvikle sig, så man finder nye og endnu bedre løsninger.

I L&F er vi klar med flere løsninger. Vi har i partnerskab med Danmarks Naturfredningsforening opfordret til at udtage de kulstofrige lavbundsjorde via frivillige aftaler med lodsejere. Det kan reducere landbrugets klimaaftryk med 10 procent.

- Sammen med en række andre aktører har L&F lanceret projektet SkyClean, som ved at pyrolysere halm og fiberfraktionen fra gylle kan lave bæredygtigt flybrændstof og biokul, og har potentiale til at halvere landbrugets klimaaftryk. Men det kræver prioritering og investering fra politikerne, pointerer Anne Arhnung.

10 milliarder i 2050

Hvor ser du Danmarks største klimabidrag i fødevareproduktionen? Og hvor skal vi forbedre os herhjemme?

- Vi står med en stor mulighed for at levere danske løsninger på en af vor tids vigtigste globale udfordringer. Med visionen om et klimaneutralt fødevareerhverv senest i 2050 skaber vi både endnu mere bæredygtige fødevarer i Danmark, ligesom vi kan levere knowhow og teknologi til andre lande.

Det kræver et samarbejde med hele Danmark. Både på staldgangene, på universitetsgangene og på de bonede gulve på Christiansborg, skal der investeres og forskes.

10 milliarder munde skal mættes i 2050. Samtidig vokser den globale middelklasse. Det betyder, at efterspørgslen på både animalske- og vegetabilske fødevarer stiger markant.

Vi skal finde ud af, hvordan vi imødegår den efterspørgsel og tager hensyn til klimaet. Danmarks vigtigste bidrag må derfor være at investere endnu mere i forskning, ny teknologi og nye metoder, så vi hurtigst muligt finder veje til en klimaneutral fødevareproduktion, vurderer L&F-direktøren.

Dansk fyrtårn

Over for DR pointerer professor Jørgen E. Olesen, AU, at øget effektivitet er en af vejene for verdens fødevareproducenter. Men han påpeger samtidig, at der mangler basal landbrugsviden i verden – ikke mindst hos mikrolandbrugene i udviklingslandene. Er det en forretningsmulighed for dansk landbrug – herunder for Seges?

- Ja. Det danske fødevareerhverv skal være et fyrtårn, der viser andre lande, hvordan vi skaber en mere klimaeffektiv fødevareproduktion. Vi har arbejdet i årtier med innovation, avl, teknologi og metoder for at forbedre vores effektivitet.

Det har bl.a. betydet, at en gennemsnitlig dansk malkeko leverer 100 pct. mere mælk om året, end den gjorde for 30 år siden.

- Det danske fødevareerhverv skal være et fyrtårn, der viser andre lande, hvordan vi skaber en mere klimaeffektiv fødevareproduktion. Vi har arbejdet i årtier med innovation, avl, teknologi og metoder for at forbedre vores effektivitet

Anne Arhnung, adm. direktør L&F

Det gør, at vi i Danmark allerede har en stor viden om, hvordan vi producerer fødevarer klimaeffektivt. Og vi er i gang med at etablere partnerskaber, som blandt andet handler om at udbrede den viden til udviklingslande.

Køb dansk kød

Mange, herunder Greenpeace, taler vedholdende om, at vi skal skære i vores kødforbrug. AU har lavet en rapport, som viser, at alkohol, kaffe, te, sødesager m.m. udgør 28 procent af det samlede, danske klimaaftryk for fødevarer. Har man stirret sig lidt blind på kød i klimadebatten?

- Vi er enige i, at vi skal blive endnu bedre til at producere bæredygtigt kød, men vi skal også hele tiden minde forbrugerne om, at man allerede kan bidrage til en klimaeffektiv produktion ved at se efter det danske flag i supermarkedet.

I stedet for at tale om reduktion af den animalske produktion, er det langt mere interessant at finde ud af, hvordan vi imødegår den stigende, globale efterspørgsel klimaeffektivt.

Der er mange positive elementer i rapporten. Blandt de løsninger, som rapporten nævner, er at udtage lavbundsjorde og bekæmpe madspild. Begge dele er som taget ud af erhvervets egne visioner, slutter Anne Arhnung.

Et par tips i forbindelse med KemiTjek

De regnfulde vinterdage er perfekte til én af de to årlige gennemgange af lagerbeholdningen i kemirummet. Seges giver et par tips til app’en KemiTjek.

Fynsk kartoffelfabrik er fortsat i spil

Flere interesserede avlere har mulighed for at tegne anpart i kartoffelmelsprojektet på lige fod med de første 47 anpartshavere.

Går ind for flere minivådområder

Folketingets miljø- og fødevareudvalg var i denne uge ude i virkeligheden for at studere et såkaldt matriceanlæg på Midtfyn.

Fynsk biodiesel kan rykke på klimaregnskabet

Der er brug for en større udbredelse af biodiesel i den tunge transport. Det mener klimaminister Dan Jørgensen (S), der i denne uge var på besøg hos Emmelev, der kan levere op mod 10 procent af Danmarks dieselforbrug.

Stor efterspørgsel på planteprotein

Den nystartede virksomhed Organic Plant Protein forventer at kunne aftage dansk avlede økologiske hestebønner og markærter til produktion af planteprotein allerede i 2021. Økologiske landmænd søges.

Politisk skifte bekymrende

Selv om statsminister Mette Frederiksen har sagt, at hun vil landbruget, kan regeringsskiftet godt give grund til bekymring for landbruget, mener formand for DM&E Agro, Søren Ulrik Sørensen.

Sådan holder du fast på dine gode folk

Sådan holder du fast på dine gode folk

Kæmpe bøde til DLG-ejet selskab i Tyskland

BLS, der er datterselskab til DLG-ejede HaGe, har fået en bøde på massive 29,25 millioner euro af tyske konkurrencemyndigheder for selskabets medvirken i en sag om ulovlige prisaftaler på sprøjtemidler.

Godt salg af nye sprøjter

Hos Horsch-importøren Stroco-Agro ApS hober ordrebekræftelser på nyt Horsch-grej sig op. Samtidig har der været et historisk flot salg.

Miljøminister tøver med ny vandløbslov

Der ikke behov for at ændre vandløbsloven for at kunne klimatilpasse og klimasikre vandløbene, da loven allerede rummer mulighed for det i dag, lyder det fra miljøminister Lea Wermelin (S).
Side 1 af 1747 (34930 artikler)Prev1234567174517461747Next