bannerPos

Klimasikring skal redde klokkefrøer ved Knudshoved Odde

Formålet med det nye naturbeskyttelsesprojekt på Knudshoved Odde på Sydsjælland er at sikre forskellige arter af frøer og tudser mod saltvand. Foto: Henrik Sieben

AF: HENRIK SIEBEN

JOURNALIST
16-10-2019 11:00
En klimasikring af Knudshoved Odde til 38 millioner kroner skal redde sjældne klokkefrøer fra saltvand.

Mens mange af landets kommuner beder regering og Folketinget om hjælp til at klimasikre byer og kyststrækninger, går EU’s Life Fond, Miljøstyrelsen, Vordingborg Kommune og Rosenfeldt Gods nu sammen om et storstilet projekt for at klimasikre Knudshoved Odde på Sydsjælland.

Under overskriften »Stor redningsaktion for sjældne klokkefrøer« skriver Miljøstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet, at det nye naturprojekt skal beskytte klokkefrøerne på Knudshoved Odde mod stigende vandstand i havet.

Frygten er, at de ventede store oversvømmelser, som følge af klimaændringer, vil medføre, at der skyller saltvand ind over naturområdet i Sydsjælland, der er et af de få tilbageværende levesteder i Danmark for klokkefrøen.

Saltvandet vil ødelægge de ferskvandsvandhuller der er, hvilket ikke er foreneligt med klokkefrøens liv.

Gennem generationer har ejerne af Rosenfeldt Gods, de seneste mange år godsejer Peter Tillisch, passet og beskyttet området.

25 nye vandhuller

Ifølge Miljøstyrelsen vil projektet omfatte 100 hektar nye overdrev, strandenge og ferske enge, og så vil man etablere 25 nye klimasikre vandhuller. Sidstnævnte ved at grave dem i sikker afstand fra havet.

Den samlede pris bliver knap 38 millioner kroner.

Bag projektet står Vordingborg Kommune sammen med Peter Tillisch, og foruden at beskytte klokkefrøerne vil projektet også gavne strandtudser, grønbroget tudse, løv- og løgfrøer, stor vandsalamander og markfirben. Også fuglearter som klyder, terner, rødrygget tornskade og spidsand vil ifølge projektbeskrivelsen få glæde af projektet.

Miljøstyrelsen skriver, at en væsentlig del af projektsummen går til Rosenfeldt Gods for at opgive dyrkningsretten på landbrugsarealer, men at godset fortsat beholder ejerskabet af jorden.

Det samlede naturareal på Knudshoved Odde, hvor der tidligere har gået bisonokser, bliver på 280 hektar, hvor der også vil blive udsat kreaturer af den ekstensive kødkvægsrace galloway og vildheste, ligesom der vil blive etableret fugleskjul, afmærkede stisystemer for publikum og en ny parkeringsplads med borde og bænke.

henrik@landbrugoest.dk
tlf. 61 20 67 42

Vegetabilske olier kan trække rapsprisen op

Der er gode nyheder at finde for rapsproducenter i disse dage. Prisen for mineralolie er kommet godt op på det seneste, og nu er der også en ny potentiel optur i vente for vegetabilske olier i udsigt. Det kan gå hen og gavne prisudviklingen for rapsfrø frem mod og måske endda også under den kommende europæiske høst.

Sortsblandinger som værktøj til risikospredning

Sortsblandinger i hvede er et vigtigt element i planteavlen for Peter Munk Lauritsen ved Ulstrup.

Noteringen falder igen-igen

Noteringen for slagtesvin falder igen med 30 øre, og er nu på 11,10 kroner, selv om coronanedlukningen af Europa ser ud til snart at være et overstået kapitel.

Nu skal der forskes i loftshøjden på svinetransporter

Lovgivningen kræver at smågrises velfærd tilgodeses - også under transport. Et af elementerne heri er loftshøjden i bilerne. Der eksisterer imidlertid ingen videnskabelig dokumentation for, hvad loftshøjde betyder for grisene. Det skal et nyt forskningsprojekt give viden om.

Helms forbereder generationsskifte

I løbet af de næste tre år vil der blive gennemført et generationsskifte hos Helms TMT, fortæller den nuværende frontfigus, Kristian Helms.

GPS skal guide til fleksibel naturpleje

60 kreaturer har fået GPS-halsbånd på for at hjælpe Landbrugsstyrelsen med at finde vej til mere fleksible og attraktive tilskudssystemer til naturpleje.
Side 1 af 1852 (37037 artikler)Prev1234567185018511852Next