bannerPos

DLG: Værdien af høsten er på 11,5-12 milliarder kroner

Det har været en pæn høst med udbytte over middel i de fleste områder i Danmark, lyder det fra DLG i en status. Arkivfoto
18-09-2020 14:44

Værdien af den danske høst har været på 11,5-12 milliarder kroner, vurderer DLG.

Værdien af den danske høst har været på 11,5-12 milliarder kroner, vurderer DLG i en pressemeddelelse.

- Høsten har været hurtig, tør og givet god kvalitet, hvilket betyder lagerfaste, gode og sunde råvarer – noget der selvfølgelig har en positiv betydning for eksportmarkedet og møllerne, men også for de foderblandinger, landmændene har brug for, siger Mogens Frederiksen, der er vicekoncerndirektør for afgrøder i DLG.

- Kvalitetsmæssigt er vi på niveau med sidste år, og det er vi er meget tilfredse med. Det har været en pæn høst med udbytte over middel i de fleste områder i Danmark. De største udsving har vi set i rapsfrø, hvor der har været store regionale forskelle også i forhold til jordtyper.

God maltbyg

Mogens Frederiksen fortsætter:

- Maltbyggen er af fantastisk kvalitet i år, og på den lange bane håber vi at afsætte den til gode priser på eksportmarkedet. Vi har også god kvalitet i både foderkorn, brødrug og brødhvede samt havren.

- Specielt havren udgør en noget større del af den samlede høst, end vi er vant til – den har givet ekstra godt, og kvaliteten er imponerende. På eksportmarkedet kan den konkurrere med den bedste havre i verden, som kommer fra Sverige og Finland.

DLG modtog i år størstedelen af årets høst på cirka to uger. Det kunne mærkes. 

- Vi har aldrig før haft så travlt, fortæller Mogens Frederiksen.

mip

 

Lidt mindre protein og energi i kornet

Når det gælder foderblandinger, fortæller Jacob Dall, som er fagansvarlig for svin i Vilofoss, at næringsstofindholdet i årets høst varierer.

- Gennemsnitligt synes de betydende kornarter at indeholde lidt mindre protein og marginalt mindre energi end sidste år. Det betyder, at man må forvente et lidt højere forbrug af andre proteinholdige råvarer, siger Jacob Dall.

Fosfor falder i byg og hvede med 5-6 procent, mens faldet er lidt mindre i havre og rug. Det vil umiddelbart betyde et lidt højere forbrug af fosforkilder, men da fosfornormerne til slagtesvin er blevet reduceret, får det i praksis kun mindre indflydelse på forbruget af mineralsk fosfor, vurderer han.

- Baseret på DLG's mere end 60.000 NIT-analyser af indleveret korn byder årets høst på mindre råprotein og mere vand i den nordvestlige del af landet, fordi udbyttet i disse egne har været højt i år. Også i dette område er afvigelsen mellem 2020 og 2019 størst: 1,0-0,5 procentpoint protein, lyder det.

Bygprotein

Protein i byg falder med cirka 0,5%-point, mens hvede næsten er på samme niveau som høsten 2019.

Et fald i fosforindholdet med cirka 5 procent betyder, at der for at opnå samme indhold af fordøjelig fosfor i foderet skal tilsættes cirka 0,04 procent mere MCP til foderet (forudsat at der anvendes 200 procent fytase.

Det svarer til et øget forbrug af monocalciumfosfat i Danmark på op mod 1.000 ton det kommende år.

mip

Har du styr på din vinterfodring?

Ifølge økologirådgiver Louise Kjær Hilligsøe kan det være en god idé at have en vinterfoderplan klar allerede nu, så man er klar, når man ser græsoptagelsen, begynder at falde til et minimum.

- Forøg køleeffekten og spar el

I mange tilfælde kan køleeffekten på forkølesystemet øges, vurderer energi- og teknikrådgiver Gunnar Schmidt, Byggeri & Teknik I/S. Herved sænker man elforbruget til kølingen, og samtidig øger man anlæggets samlede kølekapacitet.

Auken klar til at bringe spildevandssag ind i EU

- Vi har respekt for, at Margrethe Auken holder fokus på sagen – hverken på partifarver eller personer. Den slags har vi brug for i dansk landbrug, lyder det anerkendende fra Agerskovgruppen, efter et politisk tilbud om at få spildevandssagen bragt frem i EU-Parlamentet.

Nu ses angreb af aksløberens larve

Korn og frøgræs angribes i pletter af larver. Avaunt 150 EC har en mindre anvendelse til bekæmpelse af larverne.

Ros for endnu et fald i forbruget af antibiotika

Nye tal for det europæiske forbrug af antibiotika viser, at dansk husdyrproduktions forbrug endnu engang ligger i bund – et resultat der vækker glæde hos formanden for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion.

Sprøjt ikke med Kerb i vinterraps ved meget væselhale

Fra 1. november kan Kerb anvendes i vinterraps. Kerb bekæmper græsukrudt. - Men inden vinterrapsen sprøjtes med Kerb, bør marken gås grundigt igennem for områder med stor bestand af væselhale. Og de bør ikke sprøjtes, siger Carsten Fabricius, Seges.

Det aktuelle forbrug af antibiotika driller

En øget produktion af grise har i første halvdel af 2020 ført til en stigning i det totale forbrug af antibiotika i forhold til første halvår 2019. Det er en udvikling, der vækker bekymring hos Seges Svineproduktion, idet myndighederne ikke ser på antal doser pr. gris.
Side 1 af 1960 (39187 artikler)Prev1234567195819591960Next