bannerPos

DLF i stort opkøb

-Overtagelsen af PGG Wrightson Seeds’ frøaktiviteter er en unik mulighed for DLF, og ledelsen har længe drømt om dette opkøb, siger adm. direktør Truels Damsgaard, DLF, der ser store perspektiver i købet.

AF: PER JØRGENSEN

JOURNALIST
06-08-2018 14:24
DLF har underskrevet en købsaftale om overtagelse af PGG Wrightson Seeds, der er det førende frøselskab på den sydlige halvkugle, med base i Christchurch, New Zealand. Købsaftalen ligger i forlængelse af DLFs strategiske målsætning om at udbygge sine aktiviteter på den sydlige halvkugle.

Købet er betinget af myndighedernes godkendelse, og der forventes en tidshorisont på seks måneder, før handelen er endelig.

- Overtagelsen af PGG Wrightson Seeds’ frøaktiviteter er en unik mulighed for DLF, og ledelsen har længe drømt om dette opkøb, siger adm. direktør Truels Damsgaard, der ser store perspektiver i købet.

- DLF er stærkt positioneret som markedsleder inden for frø til foder- og plænegræs på den nordlige halvkugle, og med PGG Wrightson Seeds, der er markedsleder på den sydlige halvkugle, er vi nok det tætteste, man kan komme på et perfekt match i den globale frøbranche.

- Vores vurdering er, at PGG Wrightson Seeds profil passer strategisk særdeles godt til DLF - både i forhold til produkter og geografi. Med købet får vi forenet vores distributionsplatforme nord og syd for ækvator, og vores produkter komplementerer hinanden rigtigt godt.

Bestyrelsesformand i DLF AmbA, Christian Høegh-Andersen ser handelen som en gevinst for ejerne, de danske frøavlere:
- Frøbranchen er en niche inden for landbruget, og global tilstedeværelse er en forudsætning for, at vi som ejere opnår fuldt afkast af vores involvering. For at vi kan skabe de bedste produkter, er moderne planteforædling og bioteknologi en nødvendighed, og det kræver i stigende omfang betydelige ressourcer og en kritisk masse. Som ved tidligere opkøb er vi i bestyrelsen overbeviste om, at ledelsen vil sikre et fornuftigt afkast af den betydelige investering.

Truels Damsgaard fremhæver yderligere ledelsen i PGG Wrightsons evne til at markedsføre og brande højværdiprodukter:

– Gennem de seneste 15 år har PGG Wrightson på meget stærk vis optimeret indtjeningen i New Zealand ved at udvikle og sælge de førende sorter til såvel mælke- som kødproducenter. Denne markedsposition har de taget videre til Australien og også flere lande i Sydamerika.

Både DLF og PGG Wrightson har gennem mange år investeret målrettet i planteforædling og bioteknologi, og sammen med en avanceret frøteknologi har begge virksomheder udviklet et meget innovativt og komplet sortsprogram med moderne, robuste og produktive sorter til både landbrug og plæner.

Fakta om PGG Wrightson Seeds og DLF
PGG Wrightson Seeds producerer og afsætter frø af plænegræs og en række kløver- og græsarter samt korsblomstrede foderafgrøder og kornsorter til landbruget og har opnået en position som markedsleder inden for frø til plæne og foder på den sydlige halvkugle.
Frøvirksomheden har et veludviklet forsknings- og udviklingsprogram og har en stærk position til at udbygge og udvikle aktiviteterne på såvel eksisterende som nye markeder.

Virksomheden har knap 600 medarbejdere, heraf halvdelen i New Zealand og resten ligeligt fordelt mellem Australien og Sydamerika. PGG Wrightson Seeds omsætter årligt for omkring 2 mia. DKK.

DLF har gennem flere år investeret i frøaktiviteter på den sydlige halvkugle og har koncernselskaber i New Zealand, Uruguay, Argentina og Sydafrika. Med tilgangen af PGG Wrightson Seeds får frøkoncernen tilført en stærk forretningsenhed, der bidrager væsentligt til udbygningen af aktiviteterne på den sydlige halvkugle.

DLF er en global frøkoncern, der er ejet af 3.000 danske frøavlere. Frøkoncernen forædler, producerer og afsætter frø af græs, kløver og lucerne til landbruget samt frø til græsplæner. DLF har tilsvarende aktiviteter i sukker- og foderroer samt lægge- og spisekartofler og har desuden en produktion af grøntsagsfrø.

DLF har omkring 1,200 medarbejdere ansat i 20 lande, hvoraf 12 pct. arbejder med forskning og udvikling. DLF har planteforædling i Danmark, Sverige, Holland, Frankrig, Storbritannien, New Zealand og USA samt forsøgsgårde i en række andre lande.
DLF afsætter frø til over 80 lande og omsatte i regnskabsåret 2016/17 for 3,527 mia. kr. med et resultat efter skat på 161 mio. kr.

Prioriter fosfor til majsen

Demonstrationsforsøg syd for Viborg trak godt 250 interesserede, da Velas torsdag afholdt Majstræf på Over Tolstrupsgaards arealer. Der var fokus på fosfor og intelligent brug af både handelsgødning og gylle.

Nye hytter giver mere tid til kalvene

Arnes Smedie udvikler og producerer kalvehytter, udebokse og læskure, hvor kvalitet, fleksibilitet og brugervenlighed er i højsædet.

Fokus på det rette match mellem ko og tyr

Med aAa-metoden tilføjes info om kvægets fysik som et vigtigt parameter til avlen. Hænger kvægbesætningens dyr fysisk godt sammen, påvirker det nemlig både sundhed og ydelse – og dermed bundlinjen - i positiv retning. Det mener Joost van der Horst, der rådgiver inden for metoden.

Skyd majssåningen et par uger for bedste udbytte

En god fremspiring i majsen kræver en ordentlig jordtemperatur – og det får man ikke i midten af april, lyder det fra grovfoderrådgiver fra Velas.

Seges: Ikke den første sag

Der har tidligere været lignende sager, hvor landmænd i retten både er dømt og frikendt for fejl begået af deres konsulenter, lyder det fra Troels Toft, plantedirektør i Seges.

Landmand slipper for at bøde for rådgivers fejl

En fejl i gødningsregnskabet begået af landmandens konsulent betød anklage for overgødskning og en bøde på 16.000 kroner. Konsulenten tog på vegne af landmanden sagen til retten, og landmanden er nu frikendt. - Historisk afgørelse, lyder det fra konsulenten, Vagn Lundsteen.

Videoer om so-overlevelse

Seges Svineproduktion og dyrlæge Andreas Birch fra Ø-Vet belyser i et samarbejde, hvor det er bedst at skride ind for at forebygge en lav so-overlevelse. Det kan man høre om i nye videoer fra Svineproduktion.dk.

Indgå forpagtningsaftaler hvis du ikke kan stå for presset

Sprøjteforbud i BNBO er »tvangs-økologisering«, lyder det fra forening, der har lagt sag an mod staten for tiltaget. Foreningen opfordrer landmænd til tage deres forholdsregler, hvis de alligevel vælger at skrive under på »frivillige« aftaler med kommunerne om pesticider.

Jysk vil snart kun have træ fra FSC-skov

Alle nye træprodukter i Jysk skal være produceret af FSC-certificeret træ fra 1. januar 2022. Ved udgangen af 2024 vil alt træ brugt til møbelkædens produkter være FSC-certificeret.
Side 1 af 1925 (38482 artikler)Prev1234567192319241925Next