bannerPos

Fristen for tilskud til skovrejsning forlænges

Landbrugsstyrelsen har, ifølge Skovdyrkerne, forlænget fristen for ansøgning om tilskud til skovrejsning forlænges til 30. september.
22-07-2020 15:54

Landbrugsstyrelsen har forlænget fristen for tilskud til skovrejsning. Det bliver godt modtaget af Skovdyrkerne, som opfordrer interesserede landmænd og lodsejere til at søge tilskuddet.

SKOVREJSNING For kort tid siden meddelte Landbrugsstyrelsen, at fristen for ansøgning om tilskud til skovrejsning forlænges til 30. september. Tidligere var fristen 31. august, og den bliver altså forlænget med en måned.

- Vi har valgt at forlænge ansøgningsrunden, så ansøgerne hen over sommeren har bedre tid til at sætte sig ind i mulighederne for at få tilskud og indsende deres ansøgning.

- Nu håber vi, at det kommer til at betyde, at flere vil søge. Vi har 70 millioner kroner, som bare venter på at komme ud, så der kan komme mere skov i Danmark. Derfor er det vigtigt for os, at det er nemt og enkelt for vores kunder at søge vores ordninger, siger Mette Hyldebrandt-Larsen, enhedschef i Landbrugsstyrelsen.

Skovdyrkerne glæder sig over forlængelsen.

- Det er en god nyhed. Vi har skubbet på for det ved alle givne lejligheder. Derfor er det glædeligt, at styrelsen har lyttet og nu forlænger fristen, siger Katrine Bang Hauberg, forstfuldmægtig ved Skovdyrkerne Vestjylland.

Hun nævner, at Skovdyrkerne blandt andet har gjort opmærksom på behovet for en længere frist i forbindelse med informationsmøder og i høringssvar til både bekendtgørelsen og til vejledningen.

Nødvendigt at være hurtig

Selvom fristen er forlænget, er det vigtigt, at interesserede landmænd og lodsejere reagerer hurtigt.

- Med fristforlængelsen har vi fået lidt bedre tid. Men vi har fortsat travlt, hvis vi skal nå at ansøge nye skovrejsningsprojekter. En vigtig årsag er, at allerførst skal kommunen sagsbehandle og give tilsagn til, at et skovrejsningsprojekt kan gennemføres. Først derefter kan vi sende den egentlige ansøgning ind til Landbrugsstyrelsen, siger Katrine Bang Hauberg, som opfordrer landmænd og lodsejere til at benytte muligheden for at få del i puljen.

Fordoblet pulje

Der er i år afsat 70 millioner kroner til privat skovrejsning, hvilket er en fordobling i forhold til tidligere år.

Der er meget gode muligheder for at opnå tilskud. Landbrugsstyrelsen oplyser, at puljen rækker til omkring 2.000 og 2.500 hektar ny skov i det danske landskab.

- Der har de sidste mange år været stor interesse for skovrejsning. Derfor er det glædeligt, at der i år er afsat ekstra mange penge, så endnu flere kan komme i gang med at etablere ny skov, siger Mette Hyldebrandt-Larsen fra Landbrugsstyrelsen.

Skovrejsningsordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20 og er 100 procent finansieret af EU. Den har til formål at etablere nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved at reducere udledningen af kvælstof til søer og fjorde. Samtidig bidrager skovene til at beskytte grundvandet.

cab

Skadevoldere kan lure i frøgræs

- Nogle skadevoldere kan være aktive længe i efteråret. Og nogle kan fortsætte deres aktivitet helt frem i foråret. Det kan for eksempel være aksløberens larve eller larver af græsmøl, påpeger Kenneth Svensson fra VKST.

Efterlyser idéer til ny teknologi

Miljøstyrelsen efterlyser ideer til projekter i Partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi for perioden 2021-22. Man kan deltage i online-møder og høre om muligheder for at søge medfinansiering.

Flere byrder i branchen

- Jeg er på stående fod langt mere bekymret for corona, end jeg er for afrikansk svinepest i Tyskland, lød det fra sektordirektøren for Seges Svineproduktion på et møde i denne uge.

Der er dømt prisfald på el købt på spotmarkedet

Der er flere forhold, der taler for, at elprisen vil falde, vurderer handelsrådgivningsfirmaet AgroMarkets i en analyse.

DanBred udvider i Danmark

DanBred udbygger sit netværk af opformeringsbesætninger med høj sundhedsstatus til eksport.

Regeringen holder fast i massivt efterafgrødekrav

Igen til næste år skal landmænd reducere kvælstofudledningen med 3.500 tons, hvilket svarer til over 370.000 hektar målrettede efterafgrøder. Det møder kritik fra BL-direktør.
Side 1 af 1930 (38587 artikler)Prev1234567192819291930Next