bannerPos

Ekspertblogs

Velkommen til L-MedieHus nye ekspertblog.

Bloggen vil løbende blive opdateret med spændende, relevante, dybdegående og til tider udfordrende blogs fra vores mangfoldige ekspertpanel.

Adgang til bloggen kræver som minimum et L-plus abonnement.

Renterne har også forskellige årstider

Landbrugskunder med helt eller delvist variabelt forrentede realkreditlån bør bruge lavrentemiljøet til at overveje, om her og nu-situationen fylder for meget.


Grundlovens § 73 set i forhold til erstatning for forventningsværdi

Hvis det forventes inden for nærmeste fremtid, at et afstået areal vil repræsentere en større værdi end den umiddelbare handelsværdi, kan erstatning for forventningsværdi komme på tale.


BNBO – hvor er vi i dag, og hvor skal vi hen?

Beskyttelsen af drikkevandet har det seneste stykke tid været en højtstående prioritet blandt flere kommuner. Derfor har flere kommuner allerede udstedt forbud mod anvendelsen af pesticider over for landmænd ved boringsnære beskyttelsesområder – også kaldet BNBO.


Hvordan beskattes dine børn af gaver og arbejde i din virksomhed?

Læs her om beskatningen, hvis du giver gaver til dine børn eller ansætter dem i din virksomhed.


EU-betalingerne må forventes at falde om nogle år

Det er aktuelt at forvente, at den årlige udbetaling fra betalingsrettigheder falder. Nykredits landbrugsdirektør kan ikke give et konkret bud på hvor meget – men mere end de cirka 5 procent, der hidtil har været fremme.


Husk at give oplysninger om dine indkomstforhold senest 1. juli

Selvstændige skal oplyse om deres indkomstforhold i 2018 senest mandag den 1. juli. Samme frist gælder for ægtefæller til erhvervsdrivende.


Den nye ferielov – er din virksomhed klar

Med den nye ferielov indføres samtidighedsferie, som betyder, at lønmodtageren kan afholde ferie samtidig med, at den optjenes.


Underleverandører, der snyder, kan bringe lovlydige virksomheder i fedtefadet

Hvis underleverandører snyder med skat og moms, kan det i værste fald gå ud over den endelige køber. Lovlydige virksomheder kan nemlig deltage i kædesvig uden at vide det. Som kunde er det vigtigt at være opmærksom.


Ny gødskningslov trådt i kraft

Nye bekendtgørelser om gødning og plantedække er undervejs.


Landbrugets lavbundsjorder udfordrer klimaet

Jeg er rigtig glad for at se, at erhvervet har besluttet sig for at være en del af løsningen og ikke fremstå som klimaproblemet, skriver Poul Erik Jørgensen.


Tilsagn om tilskud til jordfordeling

Klarlæg allerede nu, om der kan være grundlag for en jordfordeling, inden der åbnes for ansøgninger til en ny tilskudsordning, lyder rådet fra Søren Nørgaard Sørensen, advokat og partner, HjulmandKaptain.


Landmand – smid ikke guld på gaden

Dine gamle skatteregnskaber er guld værd ved salg af din landbrugsejendom. Du opfordres derfor til at gemme alle dine skatteregnskaber – også selvom de måske er 20 eller 30 år gamle.


Husk fristen for indskud på etablerings- og iværksætterkonto

Fristen for indskud på etablerings- og iværksætterkonto er den 15. maj, når du skal spare op til køb af egen virksomhed med fradrag i skatten.


Nye skatteregler kan forbedre unges mulighed for at købe landbrug

Folketinget behandler for øjeblikket et lovforslag om sælgerpantebrevsmodellen, der kan bidrage til at lette unge landmænds mulighed for at rejse den fornødne finansiering ved køb af en landbrugsejendom.


Præmie på 30.000 kroner for at arbejde efter pensionsalderen

For at fastholde seniorer længst muligt på arbejdsmarkedet kan pensionister fra 1. juli 2019 få en skattefri seniorpræmie på 30.000 kr., hvis de fortsætter med at arbejde i et år efter folkepensionsalderen.


Ny obligation med 1 procent pålydende rente i 30 år

Obligationerne med 1 procent pålydende rente kan være en god anledning til, at du genovervejer din finansieringsstrategi.


Nye regler for deleøkonomi fra indkomståret 2018

Folketinget har vedtaget nye regler for udlejning af fritidsboliger, helårsboliger, biler, lystbåde og campingvogne.


Side 1 af 4 (73 artikler)Prev1234Next