bannerPos

Ekspertblogs

Velkommen til L-MedieHus nye ekspertblog.

Bloggen vil løbende blive opdateret med spændende, relevante, dybdegående og til tider udfordrende blogs fra vores mangfoldige ekspertpanel.

Adgang til bloggen kræver som minimum et L-plus abonnement.

Mandskabsvogne – ingen børn på bagsædet

Mandskabsvogne er relativt billigere end almindelige vare- eller personbiler. De må dog slet ikke bruges privat.


Fra generation til generation

Fremover vil vi se flere kapitalinvestorer forpagte faste aktiver ud til en landmand, der driver jorden, mv., sammen med sin allerede indkørte bedrift. Det er også en mulighed for unge, skriver landbrugsdirektøren i Nykredit.


EU-Domstolen underkender dansk momspraksis om byggegrunde

En ny dom fra EU-Domstolen betyder, at salg af en ejendom med en funktionsdygtig bygning, som køber agter at rive ned for at bygge nyt, ikke kan være et momspligtigt salg af byggegrund. Dommen underkender Skattestyrelsens praksis og kan medføre genoptagelse af andre sager, hvor der er betalt moms.


Straksfradrag under lup

Skattestyrelsen er lige nu i gang med at undersøge de straksfradrag, landmænd og andre erhvervsdrivende har trukket fra i de senere år. Det kan betyde, at dit straksfradrag ændres.


Kravet om deltagende lodsejere ved jordfordeling er sænket fra 10 til 5 lodsejere

Jordfordeling kan være en fornuftig løsning i visse tilfælde, da det muliggør et større samarbejde landmænd imellem, hvilket kan give større profit på bundlinjen. Det er muligt at søge om jordfordelingstilskud frem til 15. november.


Få styr på overgangsordningen til det nye feriesystem

Overgangsperioden til den nye ferielov træder i kraft allerede den 1. september 2019 og får betydning for alle lønmodtagere – og medfører nye krav for dig som arbejdsgiver.


Renterne har også forskellige årstider

Landbrugskunder med helt eller delvist variabelt forrentede realkreditlån bør bruge lavrentemiljøet til at overveje, om her og nu-situationen fylder for meget.


Grundlovens § 73 set i forhold til erstatning for forventningsværdi

Hvis det forventes inden for nærmeste fremtid, at et afstået areal vil repræsentere en større værdi end den umiddelbare handelsværdi, kan erstatning for forventningsværdi komme på tale.


BNBO – hvor er vi i dag, og hvor skal vi hen?

Beskyttelsen af drikkevandet har det seneste stykke tid været en højtstående prioritet blandt flere kommuner. Derfor har flere kommuner allerede udstedt forbud mod anvendelsen af pesticider over for landmænd ved boringsnære beskyttelsesområder – også kaldet BNBO.


Hvordan beskattes dine børn af gaver og arbejde i din virksomhed?

Læs her om beskatningen, hvis du giver gaver til dine børn eller ansætter dem i din virksomhed.


EU-betalingerne må forventes at falde om nogle år

Det er aktuelt at forvente, at den årlige udbetaling fra betalingsrettigheder falder. Nykredits landbrugsdirektør kan ikke give et konkret bud på hvor meget – men mere end de cirka 5 procent, der hidtil har været fremme.


Husk at give oplysninger om dine indkomstforhold senest 1. juli

Selvstændige skal oplyse om deres indkomstforhold i 2018 senest mandag den 1. juli. Samme frist gælder for ægtefæller til erhvervsdrivende.


Den nye ferielov – er din virksomhed klar

Med den nye ferielov indføres samtidighedsferie, som betyder, at lønmodtageren kan afholde ferie samtidig med, at den optjenes.


Underleverandører, der snyder, kan bringe lovlydige virksomheder i fedtefadet

Hvis underleverandører snyder med skat og moms, kan det i værste fald gå ud over den endelige køber. Lovlydige virksomheder kan nemlig deltage i kædesvig uden at vide det. Som kunde er det vigtigt at være opmærksom.


Ny gødskningslov trådt i kraft

Nye bekendtgørelser om gødning og plantedække er undervejs.


Landbrugets lavbundsjorder udfordrer klimaet

Jeg er rigtig glad for at se, at erhvervet har besluttet sig for at være en del af løsningen og ikke fremstå som klimaproblemet, skriver Poul Erik Jørgensen.


Tilsagn om tilskud til jordfordeling

Klarlæg allerede nu, om der kan være grundlag for en jordfordeling, inden der åbnes for ansøgninger til en ny tilskudsordning, lyder rådet fra Søren Nørgaard Sørensen, advokat og partner, HjulmandKaptain.


Landmand – smid ikke guld på gaden

Dine gamle skatteregnskaber er guld værd ved salg af din landbrugsejendom. Du opfordres derfor til at gemme alle dine skatteregnskaber – også selvom de måske er 20 eller 30 år gamle.


Side 1 af 4 (79 artikler)Prev1234Next