bannerPos

Ekspertblogs

Velkommen til L-MedieHus nye ekspertblog.

Bloggen vil løbende blive opdateret med spændende, relevante, dybdegående og til tider udfordrende blogs fra vores mangfoldige ekspertpanel.

Adgang til bloggen kræver som minimum et L-plus abonnement.

Likviditetsstyring er aktuel for alle bedrifter

Hvis man ikke kan betale regninger efterhånden, som de forfalder, risikerer man at gå fallit. Også selvom forretningen i øvrigt kunne være sund på lang sigt.


Bundlinjen som vigtigste nøgletal

Det økonomiske resultat er det afgørende fokus.


20 kroner pr. kilo flæskesteg

Jeg er endnu ikke kommet mig helt over, at en discountsupermarkedskæde annoncerede med flæskesteg til 10 kroner pr. halve kilo, skriver landbrugsdirektøren i Nykredit i denne klumme.


Bæredygtighed er en del af ledelsesopgaven

Det er fremadrettet en vigtig ledelsesopgave for landmænd at være bevidst om klima og andre bæredygtighedselementer på bedriften og have klare planer og målepunkter for den videre udvikling.


Tilbagerulningen af afgiftslempelser ved generationsskifte får stor betydning

Regeringen har fremlagt finanslovsforslag, hvor afgiften ved generationsskifte for erhvervsvirksomheder til nær familie igen ønskes hævet fra de nugældende 6 procent til 15 procent. Finansloven indeholder, som det også har været varslet tidligere, en tilbagerulning af de afgiftslempelser, som blev vedtaget i Finansloven for 2016. Det vil resultere i mere end en fordobling af afgiftsbetalingen ved fremtidige generationsskifte i landbruget.


Har du et tilbagebetalings-krav?

De landmænd, som måtte have handlet fast ejendom i perioden 2015-2018, hvis betalingsrettigheder er blevet nedskrevet, kan overveje, om der er mulighed for at rejse et krav mod sælger af ejendommen.


Skattefri seniorpræmie – også til selvstændige

Selvstændige har også mulighed for at få en skattefri seniorpræmie, hvis de fortsætter med at arbejde efter folkepensionsalderen.


Arbejdsgiverbetalt uddannelse – sådan er reglerne

En arbejdsgiver har altid fradrag for udgifter til uddannelse og kurser for personalet. Det gælder, uanset om uddannelsen eller kurset har relevans for arbejdet i virksomheden eller ej. Den ansatte skal kun beskattes, hvis der er tale om en rent privat uddannelse eller kursus.


Tilbagebetaling af arealstøtte

EU-Domstolen har nu ved en dom fastlagt, fra hvilket tidspunkt forældelsesfristen skal beregnes, hvis en landmand pålægges sanktion i form af tilbagebetaling af uberettiget modtaget arealstøtte.


Finansiel strategi

Ud over den overordnede strategi styrker det bedriften at have strategier på hovedområder, der er afgørende for økonomien.


Slik eller vin fra Tyskland? – så husk afgifterne

Det kan være fristende at køre en tur til Tyskland for at hente chokolade, slik, vin eller spiritus til julefrokosten med medarbejderne. Det er nemlig ofte billigere end her i Danmark. Det kan dog hurtigt blive lige så dyrt og mere besværligt på grund af punktafgifter.


Mandskabsvogne – ingen børn på bagsædet

Mandskabsvogne er relativt billigere end almindelige vare- eller personbiler. De må dog slet ikke bruges privat.


Fra generation til generation

Fremover vil vi se flere kapitalinvestorer forpagte faste aktiver ud til en landmand, der driver jorden, mv., sammen med sin allerede indkørte bedrift. Det er også en mulighed for unge, skriver landbrugsdirektøren i Nykredit.


EU-Domstolen underkender dansk momspraksis om byggegrunde

En ny dom fra EU-Domstolen betyder, at salg af en ejendom med en funktionsdygtig bygning, som køber agter at rive ned for at bygge nyt, ikke kan være et momspligtigt salg af byggegrund. Dommen underkender Skattestyrelsens praksis og kan medføre genoptagelse af andre sager, hvor der er betalt moms.


Straksfradrag under lup

Skattestyrelsen er lige nu i gang med at undersøge de straksfradrag, landmænd og andre erhvervsdrivende har trukket fra i de senere år. Det kan betyde, at dit straksfradrag ændres.


Kravet om deltagende lodsejere ved jordfordeling er sænket fra 10 til 5 lodsejere

Jordfordeling kan være en fornuftig løsning i visse tilfælde, da det muliggør et større samarbejde landmænd imellem, hvilket kan give større profit på bundlinjen. Det er muligt at søge om jordfordelingstilskud frem til 15. november.


Side 1 af 5 (93 artikler)Prev12345Next