bannerPos

Samsø-landmænd slipper for tvungne efterafgrøder

Viceformand i L&F, Thor Gunnar Kofoed, glæder sig over, at minister har lyttet, og til trods for manko i regneark, dropper målrettede efterafgrøder på Samsø.

AF: LASSE EGE PEDERSEN

NYHEDSREDAKTØR, EFFEKTIVT LANDBRUG
17-06-2020 11:23
Fødevareminister Mogens Jensen (S) meddeler nu, at landmænd på Samsø slipper for at reducere for udledning af kvælstof, som ikke finder sted. Det er fornuftigt, lyder det fra Thor Gunnar Kofoed, viceformand i L&F.

Der bliver ikke behov for obligatoriske efterafgrøder på Samsø.

Det meddeler fødevareminister Mogens Jensen (S), som nu er vendt tilbage på en henvendelse fra Samsø Landboforening, Landbrug & Fødevarer og Dansk Akvakultur.

For nylig opfordrede de ministeren til at droppe et obligatorisk efterafgrødekrav til øen, selvom der i det officielle regneark er en manko på 291 hektar målrettede efterafgrøder. I alt blev der i den overståede ansøgningsrunde søgt om 895 hektar ud af et beregnet behov på 1.186 på Samsø.

Det særlige ved Samsø er dog, at man i det beregnede behov tager højde for produktionen af fisk i nogle havbrug ud for øen, som dog ikke finder sted. Ved et samråd i december sidste år, og igen over for Effektivt Landbrug i januar, havde fødevareminister Mogens Jensen ellers pointeret, at der var taget højde for den specielle situation på Samsø, og efterafgrødekravet var blevet nedsat.

Da ansøgningsrunden til de målrettede efterafgrøder startede, stod det dog klart for Samsø-landmændene, at der ikke var sket noget. Nu skulle det dog være sikkert og vidst, at efterafgrødekravet er nedsat.

-  Ministeriet har vurderet behovet separat for Samsø, og jeg er glad for nu at kunne meddele jer, at der ikke vil blive udmeldt et obligatorisk krav på Samsø i 2020. Det betyder i praksis, at der – som I også henstiller til i jeres brev – ikke stilles yderligere krav til Samsøs landmænd ud over de 895 hektar efterafgrøder, som de allerede har meldt frivilligt ind, skriver Mogens Jensen i sit brev.

Her skriver ministeren, at beslutningen beror på to ting. Denne ene er, at havbrugene ud for Samsø slet ikke har fået en miljøgodkendelse til den merudledning af cirka fem tons kvælstof, som det højere efterafgrødekrav ved Samsø er baseret på i 2019 og 2020.

Samtidig dækker de 895 hektar efterafgrøder, der er søgt i 2020 også merudledningen i 2021, hvis havbrugene får miljøgodkendelse her. Det skyldes, at der allerede er blevet kompenseret herfor med efterafgrødeindsatsen i 2020, lyder det i brevet.

Tilfreds viceformand

Hos Landbrug & Fødevarer er viceformand, Thor Gunnar Kofoed, godt tilfreds med ministerens svar. Han kalder det glædeligt, men også forventeligt.

- Det er jo simpel fornuft, at landmænd ikke skal reducere for en udledning fra havbrug, som ikke er der. Jeg er glad for, at man har lyttet til os, siger viceformanden.

Men ministeren havde jo allerede ved et samråd i december og igen i januar sagt, at efterafgrødekravet på Samsø var nedsat. Det er det så først blevet nu. Hvad mener du om det?

- Det kan man jo tænke over, at der skal gå så lang tid fra ministeren har meldt det ud, til der kommer en officiel udmelding. Det er ærgerligt, at systemet er så tungt. Men lige nu vil jeg glæde mig over, at de samsøske landmænd ikke får obligatoriske krav, siger Thor Gunnar Kofoed.

Ifølge viceformanden kunne hele miseren på Samsø nemt være undgået, hvis myndighederne havde vist lidt mere menneskelig forståelse.

- Den her sag er meget bemærkelsesværdig. At vi har et system, som ikke selv kan opfanger, det her. Hvorfor ringer man ikke lige lidt rundt for at høre, hvad der foregår? Man kunne have undgået det her, hvis der var lidt mere ganske almindelig menneskehed mellem hinanden, og man kommunikerede bare lidt bedre sammen, siger Thor Gunnar Kofoed.

Det er ventet, at Miljø- og Fødevareministeriet i denne måned melder mere ud om obligatoriske krav i resten af landet.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

Fokus på det rette match mellem ko og tyr

Med aAa-metoden tilføjes info om kvægets fysik som et vigtigt parameter til avlen. Hænger kvægbesætningens dyr fysisk godt sammen, påvirker det nemlig både sundhed og ydelse – og dermed bundlinjen - i positiv retning. Det mener Joost van der Horst, der rådgiver inden for metoden.

Skyd majssåningen et par uger for bedste udbytte

En god fremspiring i majsen kræver en ordentlig jordtemperatur – og det får man ikke i midten af april, lyder det fra grovfoderrådgiver fra Velas.

Seges: Ikke den første sag

Der har tidligere været lignende sager, hvor landmænd i retten både er dømt og frikendt for fejl begået af deres konsulenter, lyder det fra Troels Toft, plantedirektør i Seges.

Landmand slipper for at bøde for rådgivers fejl

En fejl i gødningsregnskabet begået af landmandens konsulent betød anklage for overgødskning og en bøde på 16.000 kroner. Konsulenten tog på vegne af landmanden sagen til retten, og landmanden er nu frikendt. - Historisk afgørelse, lyder det fra konsulenten, Vagn Lundsteen.

Videoer om so-overlevelse

Seges Svineproduktion og dyrlæge Andreas Birch fra Ø-Vet belyser i et samarbejde, hvor det er bedst at skride ind for at forebygge en lav so-overlevelse. Det kan man høre om i nye videoer fra Svineproduktion.dk.

Indgå forpagtningsaftaler hvis du ikke kan stå for presset

Sprøjteforbud i BNBO er »tvangs-økologisering«, lyder det fra forening, der har lagt sag an mod staten for tiltaget. Foreningen opfordrer landmænd til tage deres forholdsregler, hvis de alligevel vælger at skrive under på »frivillige« aftaler med kommunerne om pesticider.

Jysk vil snart kun have træ fra FSC-skov

Alle nye træprodukter i Jysk skal være produceret af FSC-certificeret træ fra 1. januar 2022. Ved udgangen af 2024 vil alt træ brugt til møbelkædens produkter være FSC-certificeret.

Majs er kommet i fokus

Flere nye tilfælde med afrikansk svinepest er hen over ugen blevet konstateret i Tyskland. Det er dog ikke kun den afrikanske svinepest, der bekymrer landbrugsmarkedet. Det samme gør udviklingen i den globale forsyningssituation for majs, hvor den ene produktionsnedskrivning følger efter den anden.

I skovens dybe stille ro…

Naturen kan lindre og give psykisk sårbare ro. Et flertal i Folketinget vil nu hjælpe flere psykisk sårbare ud og få glæde af naturen gennem et partnerskab mellem Miljøstyrelsen og Landsforeningen Sind.
Side 1 af 1924 (38480 artikler)Prev1234567192219231924Next