bannerPos

Advokat: God chance for at opnå opsættende virkning

- Vi har beregnet det økonomiske tab for en række landmænd – og tabene er voldsomme, lyder det fra Jens Iversen, landmand fra Christiansfeld og medlem af bestyrelsen i Agerskovgruppen.

AF: JACOB LUND-LARSEN

CHEFREDAKTØR
29-06-2020 12:05
For sent såede efterafgrøder giver kæmpetræk på 27 kg N pr. hektar året efter. Dertil skal lægges, at landmanden ikke modtager de 25 kg N, det forudsættes i gødningsregnskaberne, idet efterafgrøder har ikke samme N-værdi ved såning f.eks. i september, lyder det fra Agerskovgruppens Jens Iversen.

Som Effektivt Landbrug kunne fortælle i weekenden, har Agerskovgruppen nu stævnet Miljøministeriet for det samlede pres fra alle obligatoriske efterafgrøder.

Samtidig har gruppens advokat, Hans Sønderby Christensen, indgivet begæring om opsættende virkning på fristen for udsåning af de obligatoriske efterafgrøder. Sker det, suspenderes de obligatoriske efterafgrøder, indtil stævningen er afgjort.

Opsættende virkning er imidlertid ikke noget, som domstolene strøer om sig med. Men ifølge Hans Sønderby Christensen er der noget at gå efter i efterafgrøde-stævningen.

- Man kan ikke først indrømme rettigheder i en lov og så fjerne dem administrativt. Under alle omstændigheder strider den type usikkerhed efter min juridiske vurdering imod landmændenes EU-beskyttede retssikkerhedsprincip. Agerskovgruppen har derfor efter min vurdering en god sag i begæringen om at opnå opsættende virkning, vurderer advokaten, der mener, at opsættende virkning skal redde landbrugspakkens forbedringer.

Umulig så-frist

Ifølge Hans Sønderby Christensen har Agerskovgruppen anlagt stævning mod det samlede efterafgrødepres på landmændenes produktion i form af tilsammen 40-50 procent på mange ejendomme med husdyrefterafgrødekrav, obligatoriske efterafgrøder og nu også målrettede efterafgrøder.

Agerskovgruppen og advokaten ønsker desuden opsættende virkning for at redde landbrugspakken på den korte bane. Efter deres vurdering er landbrugspakken i fare, fordi landmændene bliver trukket for ikke at overholde, hvad de betegner som en umulig så-frist.

Han pointerer, at den gennem flere år har været sådan, at der har måttet dispenseres for såtidspunktet den 20. august, fordi landmændene ikke har kunnet nå at så de obligatoriske efterafgrøder inden denne dato.

- Landmændene modtog mere gødning ved en lov, og derfor kan ministeriet ikke trække forbedringerne tilbage administrativt. Mine klienter oplyser mig, at staten godt ved, at landmændene ikke kan nå at overholde datoen på forhånd, og at resultatet derfor bliver med de her meget betydelige administrative sanktioner, at landbrugspakkens forbedringer nu i realiteten annulleres.

- Når staten godt ved, at det er det, den gør, er det efter min juridiske vurdering en betingelse for gyldigheden, at det kommer frem i lyset i en ny lovgivningsproces. Man kan som nævnt ikke først indrømme rettigheder i en lov og så fjerne dem administrativt. Agerskovgruppen har derfor efter min vurdering en god sag i begæringen om at opnå opsættende virkning, vurderer Hans Sønderby Christensen.

Ødelagt sædskifte

Per 1. august kommer endnu flere til. Og det er landmændene nødt til at tage juridiske skridt imod, pointerer landmand Jens Iversen, Christiansfeld, der er bestyrelsesmedlem i Agerskovgruppen.

- Det samlede efterafgrødepres på vores bedrifter tvinger en stor del vintersæd ud af vores marker og dermed en mindre fødevareproduktion. Husdyrefterafgrøder, pligtige efterafgrøder, inklusive MFO og nu også målrettede efterafgrøder på tilsammen op til 40-50 procent af vores marker ødelægger vores sædskifte og dermed vores fødevareproduktion.

- Staten ved godt - hvad enhver kan regne ud - at når det de seneste år ikke kunne nås for mange at så efterafgrøder inden 20. august, så kan det heller ikke lade sig gøre at lægge mange flere efterafgrøder oveni, siger Jens Iversen.

Dobbelttræk på N

Konsekvensen er ifølge landmanden et kæmpestort træk på 27 kilo N pr. hektar året efter, når landmanden kommer »for sent«.

Desuden modtager vi ikke de 25 kg N, som det forudsættes i vores gødningsregnskaber, at vi modtager året efter, for efterafgrøderne har ikke samme N-værdi ved såning f.eks. i september. Det er altså helt uoverskueligt, hvad det koster os, siger Jens Iversen og kalder det indkalkuleret, at landmændene taber N-kvote på efterafgrødekomplekset. Han tilslutter sig derfor advokatens vurdering af, at der er en chance for, at man opnå at få opsættende virkning.

- Vi har beregnet det økonomiske tab for en række landmænd – og tabene er voldsomme, lyder det fra Jens Iversen.

I weekendens Effektivt Landbrug stod landmand Holger Iversen, Augustenborg, frem med beregninger fra LandboSyd, som viste, at han har et tab på 2.724 kroner pr. hektar efterafgrøder.

jll@effektivtlandbrug.dk

telefon 63 38 25 48

 

 

 

Prioriter fosfor til majsen

Demonstrationsforsøg syd for Viborg trak godt 250 interesserede, da Velas torsdag afholdt Majstræf på Over Tolstrupsgaards arealer. Der var fokus på fosfor og intelligent brug af både handelsgødning og gylle.

Nye hytter giver mere tid til kalvene

Arnes Smedie udvikler og producerer kalvehytter, udebokse og læskure, hvor kvalitet, fleksibilitet og brugervenlighed er i højsædet.

Fokus på det rette match mellem ko og tyr

Med aAa-metoden tilføjes info om kvægets fysik som et vigtigt parameter til avlen. Hænger kvægbesætningens dyr fysisk godt sammen, påvirker det nemlig både sundhed og ydelse – og dermed bundlinjen - i positiv retning. Det mener Joost van der Horst, der rådgiver inden for metoden.

Skyd majssåningen et par uger for bedste udbytte

En god fremspiring i majsen kræver en ordentlig jordtemperatur – og det får man ikke i midten af april, lyder det fra grovfoderrådgiver fra Velas.

Seges: Ikke den første sag

Der har tidligere været lignende sager, hvor landmænd i retten både er dømt og frikendt for fejl begået af deres konsulenter, lyder det fra Troels Toft, plantedirektør i Seges.

Landmand slipper for at bøde for rådgivers fejl

En fejl i gødningsregnskabet begået af landmandens konsulent betød anklage for overgødskning og en bøde på 16.000 kroner. Konsulenten tog på vegne af landmanden sagen til retten, og landmanden er nu frikendt. - Historisk afgørelse, lyder det fra konsulenten, Vagn Lundsteen.

Videoer om so-overlevelse

Seges Svineproduktion og dyrlæge Andreas Birch fra Ø-Vet belyser i et samarbejde, hvor det er bedst at skride ind for at forebygge en lav so-overlevelse. Det kan man høre om i nye videoer fra Svineproduktion.dk.

Indgå forpagtningsaftaler hvis du ikke kan stå for presset

Sprøjteforbud i BNBO er »tvangs-økologisering«, lyder det fra forening, der har lagt sag an mod staten for tiltaget. Foreningen opfordrer landmænd til tage deres forholdsregler, hvis de alligevel vælger at skrive under på »frivillige« aftaler med kommunerne om pesticider.
Side 1 af 1925 (38483 artikler)Prev1234567192319241925Next