bannerPos

Fælles front mod mulig retssag om efterafgrøder

Landbrug & Fødevarer og de fire landboforeninger, der har afsluttet en juridisk forundersøgelse vedrørende en mulig retssag om efterafgrøder, har nu drøftet de mulige veje i det juridiske spor.
02-07-2020 11:34

Landbrug & Fødevarer og de fire landboforeninger, der har afsluttet en juridisk forundersøgelse vedrørende en mulig retssag om efterafgrøder, har nu drøftet de mulige veje i det juridiske spor.

Onsdag mødtes Thor Gunnar Kofoed, viceformand i Landbrug & Fødevarer samt repræsentanter fra de fire landboforeninger og advokaterne Philip Thorsen, Håkun Djurhuus og Michael Honore for at lægge en plan for, hvordan man bedst arbejder videre mod en eventuel retssag mod staten i sagen om efterafgrøder. 

- Vi er enige om at stå sammen og kigge frem. Nu vil vi lægge alle kræfter i arbejdet med at finde de helt rigtige cases til det juriske spor, siger Thor Gunnar Kofoed.

Ifølge advokat Håkun Djurhuus er det vanskeligt, men ikke umuligt at vinde en sag om efterafgrødekravet, regeringen har pålagt landbruget. 

Konstruktiv dialog

På mødet var der en konstruktiv dialog, som lover godt for den fremtidige proces.

- Vi er glade for at kunne stille vores materiale udarbejdet af advokat Philip Thorsen til rådighed for L&F. Det kræver mange muskler og ressourcer at løfte en sådan opgave, noget en landsorganisation umiddelbart bedre kan løfte, end fire lokale landboforeninger. Nu vil vi gå hjem og finde så mange gode cases til sagen som muligt, så vi af den vej kan bistå arbejdet, siger Torben Povlsen på vegne af Mogens Dall, Hans Damgaard og Søren Laustsen.

Advokat Michael Honore, som deltog i mødet, er tidligere partner hos Bech Bruun, og har arbejdet sammen med Håkun Djurhuus i en årrække efter sin ansættelse i Bruxelles og flere år hos EU-domstolen. Landbrug & Fødevarer har tidligere brugt Michael Honore’s EU-retlige ekspertise blandt andet til en gennemgang af vandrammedirektivet med departementet for nogle år siden, i fedtafgiftssagen og i tilsynsteknikersagen. 

Den videre proces for arbejdet blev forelagt Landsformandskredsen på et møde i Skejby tidligere på ugen. På baggrund af et notat med kriterier opfordres de lokale foreninger nu til at indsende eksempler på medlemmer, der rammes hårdt af efterafgrødekravet. 

- Samtidig fortsætter vi de politiske og faglige spor, for de juridiske sager kan ikke stå alene. Der skal et fortsat pres på alle fronter for at ændre denne sag, siger Thor Gunnar Kofoed.

Produktion af græsprotein er i gang

Danmarks første kommercielle anlæg til fremstilling af græsprotein er etableret, så foder med græsprotein kan forventes klar i dette efterår. Seges afholder webinar om græsprotein den 14. september.

Er der fradrag for udgiften til høstfesten?

Høsten står for døren, og når den er i hus, skal det måske fejres med en hyggelig høstfest. Men hvor-dan er det egentlig med fradragsretten for landmanden? Og hvad med medarbejderne, beskatningen og momsen?

Planteavlskonsulenter rådgiver ud fra rigide regler

De massive krav til efterafgrøder sætter planteavlskonsulenters faglighed under pres, mener Gustav Garth-Grüner, næstformand i Bæredygtigt Landbrug, der også mener, at nogle af dem bukker under for presset. Planteformand i L&F er uenig.

Kød i historisk fald

Både produktion og forbrug af kød ser ud til af falde globalt for andet år i træk.

Kartoffelavlere står midt i historisk eksperiment

En effektiv, ensartet vækststandsning i kartofler er kodeordet for et godt resultat, pointerer landskonsulent Lars Bødker, Seges.

Eksportportalen advarer om ekstreme temperaturer

EksportKontrolCentret tilbagesender mange logbøger i øjeblikket på grund af utilstrækkeligt hensyn til de varme temperaturer i de planlagte ruter.

Man må tidligt op

Mens de fleste danskere stadig sover, tager landmand Mikkel Andersen de første kartofler op, så de kan komme videre til pakkerierne, hvor de vaskes og pakkes.
Side 1 af 1892 (37824 artikler)Prev1234567189018911892Next