bannerPos

Ny afgørelse kan betyde store skattebesparelser i arvesager

En ny afgørelse i Skatterådet kan føre til store besparelser for arvinger i fremtidige arvesager. Afgørelsen kan dog stadig påklages. Foto: Colourbox
13-08-2019 10:53
Seges’ skatteafdeling har fået ændret en afgørelse i Skatterådet om arveskat. Det kan betyde store besparelser for arvinger.

Seges’ skatteafdeling har fået ret i Skatterådet i en sag, hvor Seges sammen med lokale rådgivningsvirksomheder var uenig med Skattestyrelsen i, at arvede virksomhedsaktiver såsom landbrugsejendomme, dyr, maskiner, osv. skal overføres til en arvings eksisterende virksomhedsordning fra privatområdet.

Ja, mente Skattestyrelsen – hvilket i denne sag ville betyde, at arvingen skulle betale topskat i overtagelsesåret. Nej, mente Seges og en række lokale rådgivningsvirksomheder.

Herefter havde Seges i foråret foretræde for Skatterådet.

- Vi argumenterede for at få ændret Skattestyrelsens indstilling, og det lykkedes. Skatterådet nåede efter mødet frem til, at der kan posteres et beløb svarende til nettoarven på indskudskontoen, siger Lone Hauge, senior Tax Manager, Seges Jura & Skat, og tilføjer:

- Det betyder, at erhvervsaktiver og -passiver, som er udlagt ved arv, ikke skal indskydes i en eksisterende virksomhedsordning efter reglerne i virksomhedsskatteloven, men i stedet kan der posteres et beløb svarende til nettoarven på indskudskontoen.

Kan påklages

Skatterådet har således godkendt, at arvede virksomhedsaktiver ikke skal overføres til en arvings eksisterende virksomhedsordning fra privatområdet. I stedet kan der laves en nettopostering, således at den til ejendommen knyttede gæld kan modregnes i tilgangen på indskudskontoen. Det beløb, der skal tilgå indskudskontoen, er dermed i overensstemmelse med det arvede beløb.

Det understreges, at nettoprincippet kun kan benyttes i den situation, hvor arvingen i forvejen benytter virksomhedsordningen og arver en virksomhed, der drives videre af arvingen.

Hvis der arves private aktiver, der fremadrettet skal benyttes erhvervsmæssigt i en arvings virksomhedsordning, skal der ske overførsel efter bruttometoden. Nettometoden kan ikke anvendes, når der overføres aktiver og passiver fra privatområdet til virksomhedsordningen.

Afgørelsen kan stadig påklages og er derfor ikke endelig. Men potentielt kan »rigtig mange« få gavn af afgørelsen i form af sparet skat, vurderer Lone Hauge.

mip

Godt med endnu en spiller på markedet

Økologikonsulent Helge Lund, KHL, ser positivt på de nye muligheder, udviklingen af planteprotein giver danske økologiske landmænd og glæder sig over en ekstra mulighed for afsætning.

Roundup er et fornuftigt valg for både mennesker og miljø

Også uden for landbrugets kredse undrer man sig over debatten om glyphosat. - Påstandene om, at Roundup er skadelig for vores sundhed, miljø og klima bygger på et tvivlsomt grundlag, og debatten synes infiltreret af følelser og skræmmekampagner frem for videnskab, skriver læge Ida Donkin i denne uge i Berlingske.

Generationsskifte er komplekst og kræver planlægning i god tid

Generationsskifte er et omdiskuteret emne i landbruget, og der findes mange forskellige konstellationer og løsninger. Det er erfaringen i SLF – Sønderjysk Landboforening.

Landbrugets generationsskifte kræver nytænkning

Vi skal tænke ud af boksen, hvis vi skal have generationsskiftet i landbruget til at lykkes, siger Danske Banks landbrugschef Pernille Stenstrup Christiansen.

Stor efterspørgsel på mekaniske maskiner

Der er stigende efterspørgsel på mekaniske maskiner i forbindelse med et måske kommende glyphosatforbud i Europa. Det engelske Bomford Turner-brand mærker effekten.

Et par tips i forbindelse med KemiTjek

De regnfulde vinterdage er perfekte til én af de to årlige gennemgange af lagerbeholdningen i kemirummet. Seges giver et par tips til app’en KemiTjek.

Fynsk kartoffelfabrik er fortsat i spil

Flere interesserede avlere har mulighed for at tegne anpart i kartoffelmelsprojektet på lige fod med de første 47 anpartshavere.

Går ind for flere minivådområder

Folketingets miljø- og fødevareudvalg var i denne uge ude i virkeligheden for at studere et såkaldt matriceanlæg på Midtfyn.

Fynsk biodiesel kan rykke på klimaregnskabet

Der er brug for en større udbredelse af biodiesel i den tunge transport. Det mener klimaminister Dan Jørgensen (S), der i denne uge var på besøg hos Emmelev, der kan levere op mod 10 procent af Danmarks dieselforbrug.
Side 1 af 1747 (34936 artikler)Prev1234567174517461747Next