bannerPos

Ny afgørelse kan betyde store skattebesparelser i arvesager

En ny afgørelse i Skatterådet kan føre til store besparelser for arvinger i fremtidige arvesager. Afgørelsen kan dog stadig påklages. Foto: Colourbox

Redaktionen

13-08-2019 10:53
Seges’ skatteafdeling har fået ændret en afgørelse i Skatterådet om arveskat. Det kan betyde store besparelser for arvinger.

Seges’ skatteafdeling har fået ret i Skatterådet i en sag, hvor Seges sammen med lokale rådgivningsvirksomheder var uenig med Skattestyrelsen i, at arvede virksomhedsaktiver såsom landbrugsejendomme, dyr, maskiner, osv. skal overføres til en arvings eksisterende virksomhedsordning fra privatområdet.

Ja, mente Skattestyrelsen – hvilket i denne sag ville betyde, at arvingen skulle betale topskat i overtagelsesåret. Nej, mente Seges og en række lokale rådgivningsvirksomheder.

Herefter havde Seges i foråret foretræde for Skatterådet.

- Vi argumenterede for at få ændret Skattestyrelsens indstilling, og det lykkedes. Skatterådet nåede efter mødet frem til, at der kan posteres et beløb svarende til nettoarven på indskudskontoen, siger Lone Hauge, senior Tax Manager, Seges Jura & Skat, og tilføjer:

- Det betyder, at erhvervsaktiver og -passiver, som er udlagt ved arv, ikke skal indskydes i en eksisterende virksomhedsordning efter reglerne i virksomhedsskatteloven, men i stedet kan der posteres et beløb svarende til nettoarven på indskudskontoen.

Kan påklages

Skatterådet har således godkendt, at arvede virksomhedsaktiver ikke skal overføres til en arvings eksisterende virksomhedsordning fra privatområdet. I stedet kan der laves en nettopostering, således at den til ejendommen knyttede gæld kan modregnes i tilgangen på indskudskontoen. Det beløb, der skal tilgå indskudskontoen, er dermed i overensstemmelse med det arvede beløb.

Det understreges, at nettoprincippet kun kan benyttes i den situation, hvor arvingen i forvejen benytter virksomhedsordningen og arver en virksomhed, der drives videre af arvingen.

Hvis der arves private aktiver, der fremadrettet skal benyttes erhvervsmæssigt i en arvings virksomhedsordning, skal der ske overførsel efter bruttometoden. Nettometoden kan ikke anvendes, når der overføres aktiver og passiver fra privatområdet til virksomhedsordningen.

Afgørelsen kan stadig påklages og er derfor ikke endelig. Men potentielt kan »rigtig mange« få gavn af afgørelsen i form af sparet skat, vurderer Lone Hauge.

mip

Ingen yderligere stramninger til landbrugets brug af sprøjtemidler lige om hjørnet

Den nye miljøminister Lea Wermelin (S) vil afvente undersøgelser, før hun eventuelt vil sætte gang i yderligere stramninger for landbrugets brug af sprøjtemidler. Dermed er forbud mod sprøjtning på §3-arealer også foreløbigt udskudt.

Lad markskydning fortsætte

Skydning af avlsdyr på marken skal nedbringes. Den praksis skulle hindre, at udegående dyr blev stressede af transport op til slagtning, og det bør kunne fortsætte, mener Erling Bonnesen, der har stillet to spørgsmål til fødevareministeren.

Fint udbytte i mosejorden

Onsdag eftermiddag kunne Jan Nørgaard endelig køre mejetærskeren ud i maltbyggen ved Store Vildmose i Vendsyssel. Nu køres der på højtryk, så alle afgrøder forhåbentlig er i hus inden onsdag i næste uge, hvor der igen er lovet regn.
Side 1 af 1611 (32209 artikler)Prev1234567160916101611Next