bannerPos

Danish Crown varsler kvoter på svine-leverancer

- Vi vil rigtigt gerne slagte flere grise, end vi har gjort det de seneste år, men vores vigtigste opgave er at servicere og hjælpe vores ejere på bedst mulige vis, siger Erik Bredholt, der er formand for Danish Crown. Foto: Flemming Erhard
17-09-2020 15:55

Danish Crown arbejder nu efter en plan, der har ligget klar i skuffen i tilfælde af et udbrud af afrikansk svinepest i Tyskland. Det kan betyde differentieret afregning for at sikre selskabets ejere bedst muligt, lyder det fra Danish Crown.

Både Danish Crowns repræsentantskab og de ejere, der deltog i kredsmøderne, blev allerede for små to år siden præsenteret for hovedtrækkene i den plan, der nu er taget op af skuffen, efter at det står klart, at Tyskland for en uge siden er blevet ramt af afrikansk svinepest.

- Vi følger situationen i Tyskland meget tæt, og vi er godt hjulpet af den plan og de analyser, som blev udarbejdet allerede for to år siden, da Belgien blev ramt af afrikansk svinepest. Vi ved ret præcist, hvad vi skal holde øje med både i Tyskland og herhjemme, så vi kan træffe de nødvendige beslutninger, når det er påkrævet, siger Erik Bredholt, der er formand for Danish Crown.

Meget tyder på, at der kan blive travlt på Danish Crowns danske slagterier, efter at Tyskland er blevet ramt af afrikansk svinepest. Forskellen mellem den danske og tyske afregning for slagtegrise er nemlig så stor, at det er mere attraktivt nu, end det har været længe, at fede grise op i Danmark.

- Vi vil rigtigt gerne slagte flere grise, end vi har gjort det de seneste år, men vores vigtigste opgave er at servicere og hjælpe vores ejere på bedst mulige vis, siger Erik Bredholt.

Differentiering

For to uger siden blev det meldt ud, at væksttillægget skulle udfases. Efter udbruddet af svinepest i Tyskland bliver tillægget imidlertid allerede suspenderet med virkning fra 1. oktober.

- Det har været en svær beslutning. Vi har tidligere signaleret, at vi gerne vil have flere grise til slagtning, men i den nuværende usikre situation, med risiko for et midlertidigt kapacitetsunderskud, har vi valgt at suspendere væksttillægget, siger Erik Bredholt.

Han forklarer, at hvis antallet af grise til slagtning står til at stige betragteligt, så kan Danish Crown komme i en situation, hvor der midlertidigt kan blive indført en differentieret afregning til andelshaverne.

A- og B-kilo

Det vil i givet fald formentlig ske på den måde, at hver andelshaver får en kvote af A-kilo baseret på det seneste års leverancer, der afregnes som hidtil, mens yderligere leverede kilo (B-kilo) afregnes til den pris, de kan hjembringe i markedet, fremgår det af en pressemeddelelse fra Danish Crown.

- En differentieret afregningsmekanisme for A- og B-produktioner vil have til formål at søge at beskytte afregningen for de gældende A-kilo og belaste de ekstraordinære B-kilo med omkostninger, der måtte følge af den nuværende markedssituation og udbruddet af afrikansk svinepest, lyder det i pressemeddelelsen.

Danish Crown er i øjeblikket bagud med slagtningen af grise.

mip

Har du styr på din vinterfodring?

Ifølge økologirådgiver Louise Kjær Hilligsøe kan det være en god idé at have en vinterfoderplan klar allerede nu, så man er klar, når man ser græsoptagelsen, begynder at falde til et minimum.

- Forøg køleeffekten og spar el

I mange tilfælde kan køleeffekten på forkølesystemet øges, vurderer energi- og teknikrådgiver Gunnar Schmidt, Byggeri & Teknik I/S. Herved sænker man elforbruget til kølingen, og samtidig øger man anlæggets samlede kølekapacitet.

Auken klar til at bringe spildevandssag ind i EU

- Vi har respekt for, at Margrethe Auken holder fokus på sagen – hverken på partifarver eller personer. Den slags har vi brug for i dansk landbrug, lyder det anerkendende fra Agerskovgruppen, efter et politisk tilbud om at få spildevandssagen bragt frem i EU-Parlamentet.

Nu ses angreb af aksløberens larve

Korn og frøgræs angribes i pletter af larver. Avaunt 150 EC har en mindre anvendelse til bekæmpelse af larverne.

Ros for endnu et fald i forbruget af antibiotika

Nye tal for det europæiske forbrug af antibiotika viser, at dansk husdyrproduktions forbrug endnu engang ligger i bund – et resultat der vækker glæde hos formanden for Landbrug & Fødevarer Svineproduktion.

Sprøjt ikke med Kerb i vinterraps ved meget væselhale

Fra 1. november kan Kerb anvendes i vinterraps. Kerb bekæmper græsukrudt. - Men inden vinterrapsen sprøjtes med Kerb, bør marken gås grundigt igennem for områder med stor bestand af væselhale. Og de bør ikke sprøjtes, siger Carsten Fabricius, Seges.

Det aktuelle forbrug af antibiotika driller

En øget produktion af grise har i første halvdel af 2020 ført til en stigning i det totale forbrug af antibiotika i forhold til første halvår 2019. Det er en udvikling, der vækker bekymring hos Seges Svineproduktion, idet myndighederne ikke ser på antal doser pr. gris.
Side 1 af 1960 (39187 artikler)Prev1234567195819591960Next