bannerPos

Gennemtænkte satsninger kan sikre Danmarks førerposition på klima

Dansk biogasproduktion er inde i en meget gunstig udvikling, siger Anders Andersen, udviklingschef hos Landbrugets Biomasseleverandører.
08-06-2020 09:50

To nye rapporter har placeret Danmark på førstepladsen indenfor klimatiltag. Men positionen kan udbygges yderligere, mener man hos Landbrugets Biomasseleverandører.

Danmarks førerposition på klimaområdet kan udbygges yderligere  med målrettede indsatser på vedvarende energiforsyning via biogas i kombination med sol og vind. Det kræver målrettet fokus på incitamentstrukturer og anvendelse af husdyrgødning i biogasanlæggene

I sidste uge blev Danmark udpeget som ny nummer 1 i det berømte Environmental Performance Index (EPI). Rapporten følger i kølvandet på en anden ny rapport, der placerer dansk landbrug i den absolutte top blandt de mindst klimaudledende lande. 

- Vi har her med de nye rapporter noget som danskere at være stolte af, men vi har bestemt også idéer til hvorved vi hurtigt kan styrke Danmarks position yderligere, oplyser Erling Christensen, formand for Landbrugets Biomasseleverandører (LBBL).

Udviklingen på dansk biogasproduktion er godt kørende, fortæller udviklingschef i Landbrugets Biomasseleverandører, Anders Andersen. 

- Indenfor biogasproduktionen sker der i disse år en meget positiv udvikling. Vi ser en del nye anlæg skyde op i nye dele af landet. Pt. står nye investeringer stille, da der mangler afklaring af rammebetingelser for nye anlæg. Når rammebetingelser igen er på plads, mærker vi i landbruget stor interesse for videre udbygning af biogas i forskellige dele af landet, siger han. 

Udbygningen på biogas kræver dog store investeringer på landbrugsbedrifterne for at tilpasse driften i forhold til biogasproduktion.

Husdyrgødning er et afgørende element

Flydende og fast husdyrgødning skal være centralt element i biogas – det er svært at finde biomasser der fortrænger CO2 på samme effektive metode som husdyrgødning i et biogasanlæg, lyder det fra Anders Andersen.

- Vi optimerer blandt andet på mængden af indhold af tørstof i gyllen, bedre gyllekvalitet, hurtigere udslusning af den samt mængden af dybstrøelse, og det kræver store indsatser af landmændene. 

- På de biogasanlæg hvor vi har aftaler overfor landmændene med positiv incitamentstrukturer, dvs øget betaling ved højere tørstofprocent, kan vi se positive effekter på øget produktion af metan. Desuden minimerer vi vandforbrug og vi minimerer derved transporter på vejene. Denne optimering ved øget honorering for husdyrgødning, vil for samfundet være en af de billigste måder at opnå resultater på klimaregnestykket.

Anders Andersen slår fast, at man går ind for bæredygtighed, også på energiforsyningen.

- Vi skal ikke anvende køernes eller grisenes fødevarer til biogasproduktion ligesom vi ikke ønsker andre råvarer i biogas som kan forurene eller skade vores jord, oplyser Anders Andersen.

hka
 

Prioriter fosfor til majsen

Demonstrationsforsøg syd for Viborg trak godt 250 interesserede, da Velas torsdag afholdt Majstræf på Over Tolstrupsgaards arealer. Der var fokus på fosfor og intelligent brug af både handelsgødning og gylle.

Nye hytter giver mere tid til kalvene

Arnes Smedie udvikler og producerer kalvehytter, udebokse og læskure, hvor kvalitet, fleksibilitet og brugervenlighed er i højsædet.

Fokus på det rette match mellem ko og tyr

Med aAa-metoden tilføjes info om kvægets fysik som et vigtigt parameter til avlen. Hænger kvægbesætningens dyr fysisk godt sammen, påvirker det nemlig både sundhed og ydelse – og dermed bundlinjen - i positiv retning. Det mener Joost van der Horst, der rådgiver inden for metoden.

Skyd majssåningen et par uger for bedste udbytte

En god fremspiring i majsen kræver en ordentlig jordtemperatur – og det får man ikke i midten af april, lyder det fra grovfoderrådgiver fra Velas.

Seges: Ikke den første sag

Der har tidligere været lignende sager, hvor landmænd i retten både er dømt og frikendt for fejl begået af deres konsulenter, lyder det fra Troels Toft, plantedirektør i Seges.

Landmand slipper for at bøde for rådgivers fejl

En fejl i gødningsregnskabet begået af landmandens konsulent betød anklage for overgødskning og en bøde på 16.000 kroner. Konsulenten tog på vegne af landmanden sagen til retten, og landmanden er nu frikendt. - Historisk afgørelse, lyder det fra konsulenten, Vagn Lundsteen.

Videoer om so-overlevelse

Seges Svineproduktion og dyrlæge Andreas Birch fra Ø-Vet belyser i et samarbejde, hvor det er bedst at skride ind for at forebygge en lav so-overlevelse. Det kan man høre om i nye videoer fra Svineproduktion.dk.

Indgå forpagtningsaftaler hvis du ikke kan stå for presset

Sprøjteforbud i BNBO er »tvangs-økologisering«, lyder det fra forening, der har lagt sag an mod staten for tiltaget. Foreningen opfordrer landmænd til tage deres forholdsregler, hvis de alligevel vælger at skrive under på »frivillige« aftaler med kommunerne om pesticider.
Side 1 af 1925 (38483 artikler)Prev1234567192319241925Next