bannerPos

Brancheorganisation: Behov for mere biogas

Syddansk Universitet har i en ny analyse for Energistyrelsen dokumenteret, at der er tilstrækkelige indenlandske ressourcer til at imødekomme efterspørgslen. Det samlede biogaspotentiale er tilstrækkeligt til at dække det nuværende naturgasforbrug. Arkivfoto.

AF: ALEXANDER DORNWIRTH

JOURNALIST
26-05-2020 09:33
Der er positive takter i regeringens klimaudspil, men der er behov for en hurtigere og kraftigere udbygning af biogasproduktionen, mener Biogas Danmark.

Det er meget positivt, at regeringen har fokus på en øget produktion af biogas i sit klimaudspil, herunder at det skal sikre en grøn omstilling af industrien, uden at det koster konkurrenceevne, lyder det fra brancheorganisationen Biogas Danmark.

Regeringens udspil er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at imødekomme markedets efterspørgsel, og med en udskydelse af tiltagene til 2024 og 2025 mister man muligheden for at bruge den grønne omstilling til at sætte gang i økonomi og beskæftigelse her og nu, mener formand Henrik Høegh fra Biogas Danmark.

- Der er behov for nye initiativer for at imødekomme markedets og klimaets behov for mere biogas. Særligt den energiintensive industri peger på, at biogas er helt nødvendig, hvis de skal skifte væk fra kul. Men også den øvrige procesindustri efterspørger biogas. Det samme gør den tunge del af transportsektoren, som i øjeblikket kan se på, at konkurrenterne i vores nærmeste nabolande er i gang med en markant omstilling til biogas, siger han.

Klimapartnerskaberne efterspørger samlet 50 petajoule biogas senest i 2030. Det er forventningen, at produktionen under den nu nedlukkede støtteordning kommer op på 28 - 30 petajoule fra 2022. Regeringens udspil kan forventes at give i størrelsesordenen 3 petajoule mere biogas. Derfor er der behov for nye initiativer for at imødekomme markedets og klimaets behov for mere biogas.

Tilstrækkelige ressourcer

Klimarådet anbefaler i sin genåbningsplan fra 7. maj 2020, at der etableres udbudspuljer for biogas, der sikrer mindst 7 petajoule ekstra biogas inden 2025 af hensyn til klimaet. Dette vil have en positiv beskæftigelseseffekt og dermed bidrage til en grøn genstart af samfundet efter corona-krisen, mener Henrik Høegh.

- Biogasproduktion er en arbejdsintensiv aktivitet, både i forbindelse med byggeriet af anlæggene og i den efterfølgende drift. Biogasanlæggene har medarbejdere, der forestår driften, og anlæggene indkøber serviceydelser hos lokale håndværkere til vedligeholdelse mv. Det foregår alt sammen ude i landdistrikterne, hvor der er et stort behov for at skabe beskæftigelse, forklarer han.

Syddansk Universitet har i en ny analyse for Energistyrelsen dokumenteret, at der er tilstrækkelige indenlandske ressourcer til at imødekomme efterspørgslen. Det samlede biogaspotentiale er tilstrækkeligt til at dække det nuværende naturgasforbrug.

Og ifølge Biogas Danmark har den danske biogasindustri opbygget en unik kompetence i udvikling, etablering og drift af store effektive biogasprojekter baseret på husdyrgødning og bæredygtige restprodukter fra industri og husholdninger. En kompetence, der byder på et stort eksportpotentiale, men som kræver, at aktivitetsniveauet holdes intakt, så de danske biogaskompetencer kan videreudvikles.

Der bør derfor afsættes midler til første udbud i efteråret 2020, som kan bidrage til omstillingen af den energiintensive industri fra starten af 2023, lyder budskabet fra Henrik Høegh.

aldo

Fokus på det rette match mellem ko og tyr

Med aAa-metoden tilføjes info om kvægets fysik som et vigtigt parameter til avlen. Hænger kvægbesætningens dyr fysisk godt sammen, påvirker det nemlig både sundhed og ydelse – og dermed bundlinjen - i positiv retning. Det mener Joost van der Horst, der rådgiver inden for metoden.

Skyd majssåningen et par uger for bedste udbytte

En god fremspiring i majsen kræver en ordentlig jordtemperatur – og det får man ikke i midten af april, lyder det fra grovfoderrådgiver fra Velas.

Seges: Ikke den første sag

Der har tidligere været lignende sager, hvor landmænd i retten både er dømt og frikendt for fejl begået af deres konsulenter, lyder det fra Troels Toft, plantedirektør i Seges.

Landmand slipper for at bøde for rådgivers fejl

En fejl i gødningsregnskabet begået af landmandens konsulent betød anklage for overgødskning og en bøde på 16.000 kroner. Konsulenten tog på vegne af landmanden sagen til retten, og landmanden er nu frikendt. - Historisk afgørelse, lyder det fra konsulenten, Vagn Lundsteen.

Videoer om so-overlevelse

Seges Svineproduktion og dyrlæge Andreas Birch fra Ø-Vet belyser i et samarbejde, hvor det er bedst at skride ind for at forebygge en lav so-overlevelse. Det kan man høre om i nye videoer fra Svineproduktion.dk.

Indgå forpagtningsaftaler hvis du ikke kan stå for presset

Sprøjteforbud i BNBO er »tvangs-økologisering«, lyder det fra forening, der har lagt sag an mod staten for tiltaget. Foreningen opfordrer landmænd til tage deres forholdsregler, hvis de alligevel vælger at skrive under på »frivillige« aftaler med kommunerne om pesticider.

Jysk vil snart kun have træ fra FSC-skov

Alle nye træprodukter i Jysk skal være produceret af FSC-certificeret træ fra 1. januar 2022. Ved udgangen af 2024 vil alt træ brugt til møbelkædens produkter være FSC-certificeret.

Majs er kommet i fokus

Flere nye tilfælde med afrikansk svinepest er hen over ugen blevet konstateret i Tyskland. Det er dog ikke kun den afrikanske svinepest, der bekymrer landbrugsmarkedet. Det samme gør udviklingen i den globale forsyningssituation for majs, hvor den ene produktionsnedskrivning følger efter den anden.

I skovens dybe stille ro…

Naturen kan lindre og give psykisk sårbare ro. Et flertal i Folketinget vil nu hjælpe flere psykisk sårbare ud og få glæde af naturen gennem et partnerskab mellem Miljøstyrelsen og Landsforeningen Sind.
Side 1 af 1924 (38480 artikler)Prev1234567192219231924Next