bannerPos

Agro-Alliancen og Brahetrolleborg gods indgår driftsaftale

Når der fremover skal høstes på Brahetrolleborgs jorde, er det Agro-Alliancen, der står for det.
02-07-2020 08:40

Den fynske landbrugsalliance, Agro-Alliancen har netop landet en aftale med Brahetrolleborg Gods om at drive deres jord.Aftalen er første led i eksekvering af Agro-Alliancens strategi om at udvide jordarealet. Det er ligeledes første led i, en plan om at tænke nye landbrugspartnerskaber og forretningsmodeller for dyrkning af jord.

Alliancen mellem Egeskov og Ravnholt godsernes landbrug, Agro-Alliancen, har netop indgået en flerårig aftale med Brahetrolleborg, om at drive godsets 225 hektar jord. Alliancen overtager jorden efter årets høst. Aftalen er første led i rækken af nye samarbejdsaftaler, som Agro-Alliancen har ambitioner om at indgå.

- Vi har gennem det seneste halve år forhandlet om, hvordan vores konkrete samarbejde kunne sammensættes. For os handler det ikke kun om at drive jord, men at dyrke jorden i respekt for de ønsker og de værdier som bortforpagter har. I den netop indgåede aftale, er vi kommet hinanden godt i møde, og i første omgang dyrker vi deres jord som vores eget. Over tid, skal vi så begynde at indgå i et tættere partnerskab, hvor vi i højere grad kan udnytte hinandens kompetencer, fortæller Bo Jensen, direktør hos Agro-Alliancen. 

Håber på et langt samarbejde

Hos Brahetrolleborg er man ligeledes positive og forventningsfulde i forbindelse med den nye aftale. For dem handler det om at udnytte kompetencer og ekspertise bedst muligt. 

- Vi ser Agro-Alliancen som en stærk samarbejdspartner og som en professionel organisation, der har forståelse for den type virksomhed, vi er. Vi håber på, at det bliver et langt og positivt samarbejde, siger Catharina Reventlow-Mourier, ejer af Brahetrolleborg og fortsætter:

- Den dialog vi har haft, har været konstruktiv og der har været tillid parterne imellem, hvilket er væsentligt for os. Når vi indgår i et samarbejde med Agro-Alliancen, forventer vi, at de er dygtige til at drive landbrug, som ikke er kerneforretningen hos os. De er en stor og specialiseret jordbrugsorganisation, som nemmere kan være på forkant med for eksempel lovgivning indenfor landbrug.

Brahetrolleborg har i overvejende grad skovproduktion, juletræer og pyntegrønt som sine kerneområder. 

Fra samarbejder til partnerskaber

For Agro-Alliancen er det nye samarbejde startskuddet i en strategi om at drive mere jord. Målet er at fordoble det dyrkede areal indenfor fem år. Der arbejdes derfor på højtryk med at finde en model for, hvordan fremtidige aftaler kan se ud.

- De udfordringer som dansk landbrug stor overfor, tror vi, er nemmere at overkomme i samarbejde med hinanden, hvor vi i fællesskab kan sætte nyt lys på nye potentialer. Vi kan ved at dyrke større arealer, være mere fleksible og udnytte de stordriftsfordele, vi opnår ved at gå sammen, siger Bo Jensen og fortsætter:

- Vores mål er at indgå i partnerskaber med dem, hvis jord vi dyrker. Vi vil gerne forme individuelle aftaler, som tager højde for bortforpagterens værdier, ressourcer, samt den risikoprofil det enkelte sted er villig til at indgå i. Vi vil skabe et fællesskab, hvor vi deler potentialer med hinanden, og hvor man stadig kan føle ejerskab over sin jord.

Netop muligheden for, at aftalen kan være mere end bare et klassisk forpagter/bortforpagterforhold, og mere et samarbejde, forventer man sig meget af hos Brahetrolleborg.

- Vi ser frem til afdække yderligere, hvordan Agro-Alliancen på sigt kan understøtte virksomhed og omvendt. Netop fordi det kan se ud på en måde for os, og på en anden for andre, slutter Catharina Reventlow-Mourier.
 

Produktion af græsprotein er i gang

Danmarks første kommercielle anlæg til fremstilling af græsprotein er etableret, så foder med græsprotein kan forventes klar i dette efterår. Seges afholder webinar om græsprotein den 14. september.

Er der fradrag for udgiften til høstfesten?

Høsten står for døren, og når den er i hus, skal det måske fejres med en hyggelig høstfest. Men hvor-dan er det egentlig med fradragsretten for landmanden? Og hvad med medarbejderne, beskatningen og momsen?

Planteavlskonsulenter rådgiver ud fra rigide regler

De massive krav til efterafgrøder sætter planteavlskonsulenters faglighed under pres, mener Gustav Garth-Grüner, næstformand i Bæredygtigt Landbrug, der også mener, at nogle af dem bukker under for presset. Planteformand i L&F er uenig.

Kød i historisk fald

Både produktion og forbrug af kød ser ud til af falde globalt for andet år i træk.

Kartoffelavlere står midt i historisk eksperiment

En effektiv, ensartet vækststandsning i kartofler er kodeordet for et godt resultat, pointerer landskonsulent Lars Bødker, Seges.

Eksportportalen advarer om ekstreme temperaturer

EksportKontrolCentret tilbagesender mange logbøger i øjeblikket på grund af utilstrækkeligt hensyn til de varme temperaturer i de planlagte ruter.

Man må tidligt op

Mens de fleste danskere stadig sover, tager landmand Mikkel Andersen de første kartofler op, så de kan komme videre til pakkerierne, hvor de vaskes og pakkes.
Side 1 af 1892 (37824 artikler)Prev1234567189018911892Next