bannerPos

Ny terminal fra Bogballe

Calibrator Totz indeholder blandt andet et avanceret overvågningssystem, der er i stand til at diagnosticere sprederens elektroniske funktioner.
21-11-2020 19:28

Calibrator Totz giver med nye reguleringsmetoder hurtigere reaktion og øger præcisionen helt ud i markhjørnerne.

MASKINER Med lanceringen af Calibrator Totz viser Bogballe endnu en gang at præcisionsjordbrug er deres speciale.

Løsningen er målrettet bedrifter, der udnytter alle discipliner inden for præcisionsjordbrug. Fuldautomatisk dosering, sektionskontrol via GPS og brug af tildelingskort er derfor en helt naturlig del af pakken.

Ifølge producenten kommer de med den ny løsning helt ud i hjørnerne af marken for at optimere afgrøden.

Den fuldautomatiske dosering er forsikringen for, at den mængde, der ønskes tildelt på marken, rent faktisk også doseres. Tidligere var en helt ensartet dosering på hele marken alfa og omega for landmanden. I dag er det mere nuanceret.

I præcisionsjordbruget er mængderne snarere uens end jævnt fordelt over hele marken. Det betyder, at man skal være i stand til at dosere forskelligt, når for eksempel et tildelingskort eller en afgrødesensor viser, at der skal gradueres i gødningsmængden.

Hidtil uset præcision

Terminalens software indeholder nye reguleringsalgoritmer til fuldautomatisk dosering og sektionskontrol. Det giver hidtil uset præcision og matcher de krav, den moderne planteavler stiller.

Fordelene er en endnu hurtigere indsåning end hidtil samt optimeret spredning i kiler på foragerarealet i forbindelse med kantspredning.

Er sprederen forsynet med ekstraudstyret section control dynamic, er spredesystemet i stand til at tildele i hjørnerne af marken med fine-tunet overlapning. Det giver mere ensartede afgrøder helt ud i hjørnerne af marken.

Avanceret overvågning

Calibrator Totz indeholder blandt andet et avanceret overvågningssystem, der er i stand til at diagnosticere sprederens elektroniske funktioner.

Diagnosticeringen foregår løbende, både idet man tænder styreenheden, men også under kørsel. Såfremt systemet registrerer eksempelvis en betjeningsfejl, informerer Calibratoren brugeren direkte på displayet.

Eventuelle fejlkoder gemmes i terminalens hukommelse. Brugeren er derfor i stand til at aflæse en liste med de eventuelle fejl, der er opstået. Det giver mulighed for at beskrive fejlen detaljeret i forbindelse med service, og dermed mulighed for hurtig og effektiv assistance.

jhal

Fremtidens avlsrådgivning kan også være private initiativer

Kvægavlsselskaberne bliver større og større, men der er stadig plads til private initiativer, mener formanden for Dansk Holstein, Kristian Nielsen.

Man kan altså kun tjene én herre

Man kan ikke tjene to herrer, og Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse opfordrer kraftigt alle andre landmænd til at sikre sig en advokatbistand, som ikke tjener staten og kommuner på den ene side og lodsejere på den anden side, lyder det i dette læserbrev fra formanden for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse.

Skov øger top- og bundlinje

Skov-koncernen, der producerer ventilation, managementsystemer og digitale services til animalsk produktion, kommer ud med en solid fremgang i det netop afsluttede regnskabsår.

Nordjyske landmænd vil beholde minkarbejdere

Flere end 300 udlændinge i landbruget i Nordjylland står til at blive sendt hjem, fordi de har mistet deres job i minkbranchen. Agri Nord foreslår en overgangsordning, så de kan blive her i landet.

Aflivede mink giver problemer ved Holstebro

En del af de mink, der er begravet i et område ved Holstebro, er for tæt på den nærliggende Boutrup Sø. Fødevarestyrelsen er i gang med løsninger.

Ikke autoriseret, men specialist

Traktormærkerne konsoliderer deres forhandlernet i større autoriserede forhandlere. Der findes imidlertid også enkelte store forhandlere, der står helt udenfor det autoriserede system.

Landmand kæmper for at få lov til reducere sine udledninger

Problemet med strandbeskyttelseslinjen, der blokerer for at kunne etablere minivådområder, blev mandag illustreret af Seges over for to folketingspolitikere på Lolland. Seges vil gerne have dispensation til at etablere minivådområderne inden for strandbeskyttelseslinjen.

Dårligt vejr i Europa rammer næste års rapsproduktion

Vejret hen over de seneste måneder har udviklet sig i en gunstig retning med hensyn til såning af vinterafgrøder i Europa. Derimod har vejret ikke ligefrem gavnet såning af rapsfrø.
Side 1 af 1981 (39618 artikler)Prev1234567197919801981Next