bannerPos

30 millioner på vej tilbage til lokal udvikling

Regeringen sætter 30 millioner kroner ekstra af til de lokale aktionsgrupper (LAG), som arbejder med projekter, der understøtter gode levevilkår i landdistrikterne og på de små øer. Arkivfoto

AF: DITTE BIRKEBÆK JENSEN

JOURNALIST
09-10-2019 12:04
Erhvervsminister Simon Kollerup (S) ruller den tidligere regerings nedskæring af penge til landdistrikterne tilbage. Dermed er der igen 30 millioner kroner på vej til projekter, der skal skabe liv på landet.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) ruller den tidligere V-regerings nedskæring af de lokale aktionsgrupper tilbage. Dermed afsætter regeringen 30 millioner kroner ekstra i 2020 til lokale projekter, der fremmer bæredygtig udvikling og grøn omstilling i landdistrikterne – de såkaldte LAG-midler.

Med LAG-midlerne får borgere, virksomheder og foreninger en økonomisk hånd til at udvikle det lokale erhvervsliv eller til at understøtte gode levevilkår i landdistrikterne og på de små øer.

Sådan fordeles pengene

  • Region Midtjylland får yderligere 5,75 millioner kroner. Dertil kommer, at LAG Småøerne og LAG Langeland, Læsø, Samsø, Ærø tilsammen får yderligere 3,68 millioner kroner
  • Region Nordjylland får yderligere 4,96 millioner kroner. Dertil kommer, at LAG Småøerne og LAG Langeland, Læsø, Samsø, Ærø tilsammen får yderligere 3,68 millioner kroner
  • Region Sjælland får yderligere 7,81 millioner kroner. Dertil kommer, at LAG Småøerne får yderligere 1,23 millioner kroner
  • Region Syddanmark får yderligere 7,81 millioner kroner. Dertil kommer, at LAG Småøerne og LAG Langeland, Læsø, Samsø, Ærø tilsammen får yderligere 3,68 millioner kroner

 

- LAG-midlerne er vigtige for udviklingen i Danmarks landdistrikter. Derfor var det en helt skæv prioritering, da V-regeringen i sin tid beskar ordningen med en tredjedel. Vi har i Socialdemokratiet lovet at rulle den borgerlige nedskæring tilbage. Det gør vi nu i dag ved at tilføre 30 millioner kroner til området i 2020, siger ministeren i en pressemeddelelse.

Skaber grønne arbejdspladser

Erhvervsministerens forventning er, at flere midler til de lokale aktionsgrupper vil understøtte bæredygtig udvikling og grøn omstilling i landdistrikterne og på de små øer. De grønne projekter skal være med til at styrke lokalsamfundene og skabe flere arbejdspladser.

- Landdistrikterne er en del af klimaløsningen. Produktionen og ideer er mange i disse skønne områder uden for de store byer. Det er derfor, at vi nu både styrker de lokale aktionsgrupper og den grønne omstilling. Der er i mine øjne god sammenhæng mellem at skabe aktivitet og arbejdspladser ude i landdistrikterne og at bidrage til en mere grøn fremtid. Det potentiale understøtter vi nu helt kontant.

Den nuværende LAG-indsats er en del af EU’s Landdistriktsprogram og løber til 2020, hvorefter der igen skal forhandles om en ny programperiode.

Fakta om LAG

  • Der er i alt 26 lokale aktionsgrupper (LAG) på tværs af landet, som tilsammen dækker over 56 kommuner og 27 småøer
  • Med LAG-midlerne får borgere, virksomheder og foreninger en økonomisk hånd til at udvikle det lokale erhvervsliv eller til at understøtte gode levevilkår i landdistrikterne og på de små øer
  • De lokale aktionsgrupper giver tilskud til projekter (LAG-midler), der kan skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Aktionsgrupperne prioriterer midlerne på baggrund af den lokale LAG-forenings egen strategi

Kilde: Erhvervsministeriet

ditte@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 20 96 67

1900 droppet som referenceår: - De får et direktivproblem

Fra Seges påpeger man forud for eksperthøring i næste uge, at det strider mod EU’s vandrammedirektiv at droppe år 1900 som referenceår for klorofyl, mens man fastholder år 1900 som referenceåret for udbredelsen af ålegræs.

Miljøgodkendelse til andre staldsystemer

Ikke alle stalde passer ind i de traditionelle kasser i en miljøansøgning. SvineRådgivningen meddeler, at de har god erfaring med sådanne sager.

IGC forventer global overskudsproduktion i 2020

IGC, The International Grains Council, forventer en overskudsproduktion af afgrøder på globalt plan i sæsonen 2020 og 2021. Men det er ikke fra Europa, den store afgrødeproduktion i givet fald vil komme.

Mild morgenluft for industriel slagtesvineproduktion

Længe før klimadagsordenen blev sat af politikere og befolkning, var AgriFarm A/S klar med miljø- og klimavenlige løsninger for slagtesvineproduktion, der gør en industriel storstald til en venlig nabo.

Få tjek på smittebeskyttelsen i staldene

- Vi burde se på smittebeskyttelse i vores stalde som bedriftens virusprogram, anbefaler faglig chefkonsulent Anja Juul Freudendal, Velas byggerådgivning.

- Udvikling er mit opium

Flemming Fuglede Jørgensen er i gang med et generationsskifte på »Borupgaard« med sin søn Peter. Samtidig har han netop erhvervet herregården »Christiansdal«. Der er muligheder i dansk landbrug. Men der skal kæmpes for at bevare dem, lyder vurderingen.

Ser Øresundssag som et kvantespring for landbrugets miljøkamp

- Den her med, at de har villet lukke deres eget lort ud ved København lige midt i badesæsonen, den kommer sgu til at svide, vurderer formanden for Bæredygtigt Landbrug.
Side 1 af 1850 (36982 artikler)Prev1234567184818491850Next