bannerPos

Et lille håb om fælles løsninger og intern enighed

Kun en del af bestyrelsen og direktionen var fysisk tilstede hos LandboNord i Brønderslev, da der forleden blev holdt generalforsamling - fra venstre, næstformand Lars Mellemkjær, næstformand Torben Farum, adm. direktør Uffe Bertelsen og formand Niels Vestergaard Salling.

AF: CHRISTIAN CARUS

FAGJOURNALIST
13-07-2020 08:02
På LandboNords generalforsamling, der i år foregik digitalt, lagde formand, Niels Vestergaard Salling, vægt på vigtigheden af fælles løsninger med blandt andre DN, mens der internt i landbruget er brug for fælles fodslag.

- Hvis I ønsker at komme til orde, så foregår det i chatfunktionen ude i venstre side af skærmen, lød det fra ordstyrer og næstformand i LandboNord, Lars Mellemkjær, da han forleden bød velkommen til foreningens generalforsamling.

Med en punktvis opblusning af corona i det nordjyske havde man nemlig set sig nødsaget til at holde årets udsatte generalforsamling digitalt.

Fra mødelokalet på hovedkontoret i Brønderslev, kiggede formand Niels Vestergaard Salling tilbage på foreningens aktiviteter det seneste halvandet år og vilkårene for dansk landbrug.

- Statsministeren udtalte, at Danmark er et landbrugsland. Men hvilken slags landbrugsland, kom hun ikke nærmere ind på, konstaterede Niels Vestergaard Salling, der ikke føler, at vilkårene er blevet nemmere at have med at gøre siden sidste generalforsamling.

I det nordjyske har blandt andet den målrettede kvælstofregulering gjort livet svært.

- Vores problem er, at vi heroppe nordpå har svært ved at etablere efter- og mellemafgrøder, mens tidlig såning stort set er umuligt. Så har vi altså kun braklægning tilbage i værktøjskassen. Der skal simpelthen nogle flere virkemidler til, før den målrettede regulering kan fungere for os landmænd, konkluderede formanden, der til gengæld glædede sig over Landbrug & Fødevarers samarbejde med Dansk Naturfredningsforening.

- Vi arbejder hårdt på at lave fælles løsninger, for hvis vi kommer alene til politikerne, så er det et partsindlæg, men hvis vi kommer sammen med en samarbejdspartner som eksempelvis DN, vil vores sag veje tungere, forklarede formanden, som samtidig understregede, at et samarbejde langt fra betyder, at man skal være enige om alt.

- Vi ejer ikke hinanden, så både vi og DN har stadig lov til at kritisere hinanden, fastslog han.

Skal holde sammen

Mens samarbejde med andre organisationer er en vigtig del af L&F fremtidige virke, havde Niels Vestergaard Salling også en bøn til, at samarbejdet på de indre linjer vil vare ved.

Blandt andet i forhold til multifunktionel jordfordeling.

- Jeg kan godt frygte, at vi bliver revet midt over. Et af problemerne er, at med alle de ting, folk gerne vil, kan man bruge vores jord tre eller fire gange, sagde formanden.

- Vi vil gerne spille med på den grønne dagsorden, men på den anden side bliver vi også bidt i haserne af vandplaner og fortidens synder. I det dilemma må vi for alt i verden ikke vende tilbage til situationen for 8-10 år siden, hvor folk havde mere travlt med at diskutere internt end at arbejde sammen for et samlet landbrug. Jeg kan godt være bange for, at de diskussioner begynder igen, når priserne begynder at falde, lød det fra formanden, der i den efterfølgende debat slog fast, at man i forhold til en eventuel retssag mod staten vedrørende efterafgrøder, har fundet fælles fodslag efter at fire landboforeninger i første omgang var gået enegang.

- Nu har de fire formænd slået sig sammen med L&F, og advokaterne undersøger nu, om der er grundlag for en retssag. Her bakker LandboNord fuldt op om, at der selvfølgelig skal føres en retssag, hvis der er nogen som helst mulighed for at vinde den.

Digitale muligheder

Mens tilslutning og ivrigheden efter at deltage i debatten efter formandens beretning var tydeligt ramt af den utraditionelle mødeform, sluttede formand Niels Vestergaard Salling med at hæfte sig ved de positive ting, corona-epidemien trods alt har skubbet på.

- Et faldende smittetryk som viser, at de mange tiltag der er blevet gjort rundt omkring, er selvfølgelig det mest positive lige nu, men de seneste måneder har også vist, at chat og digitale mødemuligheder kan gøre det ud for en hel del fysiske møder. Vi kan spare meget ved at sidde i vores arbejdstøj og være klar til at gå ud og arbejde igen lige efter et møde, lød det fra formanden, der dog understregede, at det langt fra er alle møder, der klares lige optimalt med deltagere bag hver sin skærm – måske heller ikke en generalforsamling.

- Men jeg håber, at I har fået lidt ud af det, selvom det har været en lidt speciel generalforsamling, lød generalforsamlingen sidste ord.

Genvalg

Martin Andreasen og Niels Hedermann blev begge genvalgt til LandboNord-bestyrelsen uden modkandidater.

Initiativpris

HÆDER På årets generalforsamling i LandboNord blev Jens Christian Larsen, Gærum, hædret med foreningens initiativpris.

Jens Christian Larsen står bag initiativet »Grøn omsorg«, som skal give stressramte mulighed for at komme ud og arbejde med dyr på et landbrug, og på den måde afhjælpe deres problemer.

- Jens Christian har snakket med ministre, landbrugsfolk og mange andre for at få sat det her projekt i søen. Han mangler stadig lige det sidste stykke for at rulle bolden helt i mål, så det her kan blive en deldriftsgren for flere landmænd, men selvom han selv synes, han skal helt i mål, før han kan modtage prisen, så synes vi, at hans store arbejde bør honoreres nu, konstaterede LandboNord-formand Niels Vestergaard Salling.

Med initiativprisen følger en check på 10.000 kroner.

Nye hytter giver mere tid til kalvene

Arnes Smedie udvikler og producerer kalvehytter, udebokse og læskure, hvor kvalitet, fleksibilitet og brugervenlighed er i højsædet.

Fokus på det rette match mellem ko og tyr

Med aAa-metoden tilføjes info om kvægets fysik som et vigtigt parameter til avlen. Hænger kvægbesætningens dyr fysisk godt sammen, påvirker det nemlig både sundhed og ydelse – og dermed bundlinjen - i positiv retning. Det mener Joost van der Horst, der rådgiver inden for metoden.

Skyd majssåningen et par uger for bedste udbytte

En god fremspiring i majsen kræver en ordentlig jordtemperatur – og det får man ikke i midten af april, lyder det fra grovfoderrådgiver fra Velas.

Seges: Ikke den første sag

Der har tidligere været lignende sager, hvor landmænd i retten både er dømt og frikendt for fejl begået af deres konsulenter, lyder det fra Troels Toft, plantedirektør i Seges.

Landmand slipper for at bøde for rådgivers fejl

En fejl i gødningsregnskabet begået af landmandens konsulent betød anklage for overgødskning og en bøde på 16.000 kroner. Konsulenten tog på vegne af landmanden sagen til retten, og landmanden er nu frikendt. - Historisk afgørelse, lyder det fra konsulenten, Vagn Lundsteen.

Videoer om so-overlevelse

Seges Svineproduktion og dyrlæge Andreas Birch fra Ø-Vet belyser i et samarbejde, hvor det er bedst at skride ind for at forebygge en lav so-overlevelse. Det kan man høre om i nye videoer fra Svineproduktion.dk.

Indgå forpagtningsaftaler hvis du ikke kan stå for presset

Sprøjteforbud i BNBO er »tvangs-økologisering«, lyder det fra forening, der har lagt sag an mod staten for tiltaget. Foreningen opfordrer landmænd til tage deres forholdsregler, hvis de alligevel vælger at skrive under på »frivillige« aftaler med kommunerne om pesticider.

Jysk vil snart kun have træ fra FSC-skov

Alle nye træprodukter i Jysk skal være produceret af FSC-certificeret træ fra 1. januar 2022. Ved udgangen af 2024 vil alt træ brugt til møbelkædens produkter være FSC-certificeret.

Majs er kommet i fokus

Flere nye tilfælde med afrikansk svinepest er hen over ugen blevet konstateret i Tyskland. Det er dog ikke kun den afrikanske svinepest, der bekymrer landbrugsmarkedet. Det samme gør udviklingen i den globale forsyningssituation for majs, hvor den ene produktionsnedskrivning følger efter den anden.
Side 1 af 1925 (38481 artikler)Prev1234567192319241925Next